PvdUS pleit in brief aan college van bestuur voor collegegeldvrij besturen

Veel studentbestuurders bezochten de U-raadsvergadering toen de hoogte van bestuursbeurzen op de agenda stond. Foto uit 2015.

Studenten die momenteel een fulltime bestuursfunctie uitoefenen, ontvangen maandelijks een bestuursbeurs van 425 euro. Om tijdens hun bestuursjaar te kunnen lenen bij DUO en hun ov-jaarkaart te behouden, moeten ze collegegeld betalen. Collegegeldvrij besturen kan in principe ook, maar dan moeten de studentbestuurders hun DUO-rechten opgeven. 

De PvdUS hoopt daar verandering in te kunnen brengen. “Het resultaat dat bestuursleden alleen maar collegegeld betalen om bij te kunnen lenen, is bijzonder nadelig en kost hen de helft van de bestuursbeurs”, zo staat te lezen in hun brief (pdf). De partij pleit dan ook voor collegegeldvrij besturen, met behoud van DUO-rechten. En dat is mogelijk, nu op 1 januari van dit jaar de Wet versterking bestuurskracht is ingegaan.

In die wet staat dat universiteiten en hogescholen studentbestuurders ‘eenmalig en voor de periode van één studiejaar’ vrij mag stellen van het betalen van collegegeld. “Zij behouden gedurende dat jaar het recht op studiefinanciering en/of leenfaciliteiten en het reisrecht voor studenten in het openbaar vervoer”, zo schreef (demissionair) minister Bussemaker in december 2016 in een brief aan de hogeronderwijsinstellingen.

Deze mogelijkheid biedt ruimte voor discussie, vertelt Veerle Hanssen, U-raadslid. “Het betekent niet dat de universiteit dit moet doen, maar het kán wel." PvdUs zou graag zien collegegeldvrij besturen met behoud van DUO-rechten een mogelijkheid wordt, naast de huidige vorm van collegegeldvrij besturen. Collega-raadslid Jaydee Zandgrond heeft in ieder geval vertrouwen in een positieve uitkomst. “Het college van bestuur heeft meerdere keren laten weten veel waarde te hechten aan de community-vorming van studenten. Daarnaast loopt de UU voorop als het aankomt op hoge bestuursbeurzen. Dit is een logische vervolgstap.”

Naast de fractie van PvdUs ondertekenden de grote gezelligheidsverenigingen van Utrecht de brief, alsmede studentenorganisaties ISO en de Landelijke Kamer van Verenigingen.

Advertentie