Pyrrusoverwinning tegen veelverdiener

Body: 

Een voormalig interim-bestuurder van kunstenhogeschool Artez verdiende 44 duizend euro boven de wettelijke salarisnorm. Het terugvorderen van dat bedrag duurde vier jaar en kostte de overheid maar liefst 350 duizend euro.

In antwoord op Kamervragen van GroenLinks erkent minister Van Engelshoven dat het een dure exercitie is geweest. Maar een alternatief was er niet: “Als het salarismaximum van de Wet normering topinkomens niet wordt gehandhaafd verliest dit zijn waarde.”

In vier jaar tijd verstookte de Onderwijsinspectie 320 duizend euro aan de zaak tegen toenmalig interim-bestuurder Gerben Eggink van de Arnhemse hogeschool Artez. Het meeste geld ging op aan de inhuur van juridische bijstand en de afhandeling van Wob-verzoeken over de kwestie.

De overige dertigduizend euro onkosten gebruikten de departementen van Onderwijs en Binnenlandse Zaken voor beleidsadvisering en de afhandeling van Kamervragen.

Uit een reconstructie van het Onderwijsblad, het tijdschrift van de Algemene Onderwijsbond dat een beroep deed op de Wet openbaarheid van bestuur, was al gebleken dat de slepende affaire de Onderwijsinspectie handen vol werk kostte.

 

Facebook Twitter Whatsapp Mail