Raad van Toezicht UU met DNB'er Kellerman weer compleet

Met de benoeming van Joanne Kellermann tot lid van de Raad van Toezicht van de Universiteit Utrecht is het toezichthoudende orgaan weer compleet. Kellermann is tot eind oktober nog directielid van De Nederlandsche Bank (DNB).

De Raad van Toezicht kende de afgelopen jaren nogal wat verloop. Zo vertrok Caroline Princen op 1 januari 2014 toen collegevoorzitter Marjan Oudeman aantrad. Dit omdat Princen en Oudeman al een zakelijke relatie hadden bij ABN Amro. Even daarna vertrok Jan van Zanen uit de RvT toen hij burgemeester van Utrecht werd.

Inmiddels is Princen opgevolgd door Karin Bergstein van verzekeraar ASR en is er vanaf vandaag een ‘nieuwe’ Jan van Zanen in de persoon van Kellerman (1960).

Kellerman werkt sinds 2005 bij de DNB waar ze vanaf 2007 toezicht houdt op pensioenfondsen, verzekeraars en de toezicht-expertisecentra van DNB. Ze maakte in juni bekend niet nog een termijn van zeven jaar als directielid van de bank te ambiëren.

De Raad van Toezicht van de UU bestaat uit vijf leden die onder meer als taak hebben om het strategisch plan en de jaarrekening van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht goed te keuren.

De Raad van Toezicht van de Universiteit Utrecht bestaat uit de volgende leden:

  • Niek Jan van Kesteren is de oudgediende in de RvT. Hij zit er sinds 1 februari 2007. Hij is algemeen directeur van de ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland.
  • Emmo Meijer werd op 1 juni 2011 benoemd als lid en is sinds februari 2012 voorzitter. Meijer is Corporate Director R&D van FrieslandCampina.
  • Wim van de Donk is benoemd op 1 februari 2012 en is commissaris van de koning in Noord-Brabant
  • Karin Bergstein zit sinds 1 januari 2014 in de RvT en is lid van de Raad van Bestuur van ASR
  • Joanne Kellermann is vandaag benoemd tot lid van de RvT en behoort tot de directie van De Nederlandsche Bank.

Advertentie