Ranking de vereniging: waar kun je gezelligheid combineren met hard studeren?

Veritas, Biton, USC, UMTC, UVSV, Unitas en SSR Nu tijdens het debat op het Janskerkhof. Foto's: Gwenda Knobel

Gezelligheidsverenigingen bieden hun leden hulp bij de studie. Soms door te eisen dat ze een minimaal aantal studiepunten moeten hebben om bestuurslid te worden, andere met studiemiddagen of door sociale controle op de leden uit te oefenen.

Het beeld dat bij studentenverenigingen alleen maar bier wordt gedronken, is achterhaald. Dat zeiden de zeven voorzitters van de aan de Federatie Utrechtse Gezelligheidsvereniging (FUG) verbonden verenigingen die elkaar dinsdag tijdens het traditionele verenigingsdebat van de UIT op het Janskerkhof de maat namen.

Op verschillende thema’s moesten de voorzitters een ranking maken. Bij welke vereniging kun je het best de studie combineren met een actief lidmaatschap? Wie heeft het mooiste gebouw? Wie heeft de meeste tradities? Waar beleef je de gezelligste kennismakingstijd? En welke vereniging doet het meest voor de stad?

Over één zaak was men het eens. Eerstejaars moeten lid worden van een vereniging. Is dat niet lastig door de toenemende studiedruk en het afschaffen van de basisbeurs?, vroeg gespreksleider Jan-Pieter Dees.

Nee, de verenigingen drukken hun leden op het hart om hard te studeren. “Bij ons kun je geen bestuurslid worden als je niet genoeg studiepunten haalt”, zei Pieter de Haan, rector van Unitas. Wij zijn klein en bij ons kunnen de leden elkaar helpen bij de studie”, meldde Vera van den Berg van het UMTC. Bij Biton zijn geen verplichtingen, maar er zijn op de sociëteit wel studiemiddagen. Zo besteedt elke vereniging aandacht aan de studievoortgang.

Het debat moest ook de onderlinge verschillen duidelijk maken. Veel van de uitkomsten waren voorspelbaar. Biton is de meest vrijblijvende vereniging. Wat ook wel bleek door de opvallende outfit van voorzitter Lukas Brand. “Biton heeft wel degelijk tradities, maar wij gaan daar heel soepel mee om. Anders dan mijn collega’s heb ik mijn kleding aangepast aan het weer en kom ik niet in een warm pak.”

Unitas hecht veel belang aan tradities. “Ik vind het geweldig dat ik met een oud-lid dezelfde liederen kan zingen. Dat schept een band”, vertelde De Haan.

De kennismakingstijd hoeft niet per se gezellig te zijn, stellen de meeste voorzitters. “Doel van de KMT is meer functioneel, om in korte tijd de vereniging en de leden te leren kennen”, vertelde Joost Versteeg, de preses van Veritas. “Ik noem het een intensieve stoomcursus”, vulde Vera van den Berg van UMTC aan.

Het USC zou de strengste ontgroening hebben. Dan valt volgens voorzitter Edzard Scherpbier wel mee. “In twee weken leer je de vereniging en jezelf goed kennen. In het eerste jaar zijn er verplichtingen voor de nieuwe leden, maar in het tweede jaar ben je helemaal vrij te kiezen wat je wilt en zie je dat bijna iedereen actief blijft. “

En hoe zit het dan met de UVSV, de vrouwelijke tegenhanger van het USC? “Als meisjes onder elkaar zijn we best wat zachter voor elkaar”, stelde preses Dieuwke Toxopeus de toehoorders gerust.

Biton is de enige vereniging zonder verplichtingen tijdens de kennismakingstijd die maar liefst drie keer per jaar plaatsvindt.  Iedereen is gelijk en de gezelligheid staat voorop.

Het is dan ook opvallend dat, net als vorig jaar, de voorzitters van Biton en het USC goed met elkaar overweg kunnen. “Bij het USC herken ik iets van de baldadigheid en de vrijheid om te doen waar je zin in hebt. Dat vind ik mooi”, legde Brand van Biton uit.

Veel verenigingen willen zich laten zien in de stad. USC organiseert grootscheepse activiteiten, vaak op het Janskerkhof, Biton heeft het Open Airfestival, dat dit jaar samenviel met de Grand Depart van de Tour de France, UMTC organiseerde een daklozendiner en Veritas heeft geld ingezameld voor een watertank in Angola.

De vraag bleef nu of je beter lid kunt worden bij een kleine of een grote vereniging. SSR-nu profileerde zich als de meest kleine en daarmee meest actieve vereniging. “Wij zijn klein, je kent elkaar goed en bijna iedereen is actief. Bij onze activiteiten combineren we feesten met diepgang,” zei preses Ramon Goosen.

Veritas en UVSV zijn de grote verenigingen. “Bij ons kun je beter kiezen of je echt actief wilt worden of gewoon gezellig mee wilt doen aan de activiteiten”, meent Joost Versteeg van Veritas. “Een grote vereniging zorgt voor meer diversiteit. Dat trekt mij aan”, concludeerde Dieuwke Toxopeus van de UVSV.

De meeste UIT-lopers zaten met een biertje in de hand te luisteren. Of ze er wijzer van waren geworden?, vroeg debatleider Jan-Pieter Dees. Een handjevol stak de vinger op. Het merendeel van de studenten ging op pad. Naar de verenigingspanden, omdat je daar de sfeer pas echt goed kan proeven.

Advertentie