Reacties op nieuwe verdeling bestuursbeurzen

Sportverenigingen zijn de grote winnaar in de nieuwe verdeling van bestuursbeurzen en subsidies van de UU en de HU. Gezelligheidsverenigingen leveren in. DUB peilde de reacties. 

Christine de Hoop, vice-voorzitter van de Sportraad Utrecht:
"We zijn overwegend positief over de verdeling van bestuursbeurzen. Het is met de huidige nota beter te bevatten op welke gronden verenigingen worden getoetst ten opzichte van de vorige verdeling, waardoor er vanuit de studentensportverenigingen (SSV’s) meer begrip is voor de nieuwe verdeling."

"Enerzijds zijn de ledenaantallen van de sportverenigingen flink gegroeid ten opzichte van de gezelligheidsverenigingen de afgelopen jaren, waardoor de verdeling tussen de clusters scheef is gaan groeien. Daarnaast hebben we ook een aantal SSV’s die voorheen niet in aanmerking kwamen voor een bestuursbeurs en sinds afgelopen toetsing wel in aanmerking zijn gekomen."

"We vinden het daarom niet meer dan normaal dat het aantal bestuursbeurzen binnen het cluster sport is toegenomen. Anderzijds is een deel van de nota minder inzichtelijk, doordat er twee correcties worden toegepast. Beide correcties zijn in het voordeel van het cluster gezelligheid. De eerste correctie kunnen we begrijpen, deze houdt in dat de verenigingen niet meer dan 25 procent erop achteruit mogen gaan in het aantal bestuursbeurzen. De tweede correctie vinden we onwenselijk, omdat deze de nota niet meer inzichtelijk maakt."

"De sportraad hoopt daarom dat de nota zo inzichtelijk mogelijk wordt gemaakt en dat de universiteit op basis hiervan een zo eerlijk mogelijke verdeling hanteert. De voorgestelde nieuwe verdeling stelt bestuurders van SSV’s in staat meer tijd vrij te maken voor het besturen van hun vereniging en zodoende studentensport in Utrecht te bevorderen."


Ingmar van Doorn, ab actis van de Federatie Utrechtse Gezelligheidsverenigingen (FUG):
"We vinden het jammer dat er zo veel gekort wordt op de beurzen van gezelligheidsverenigingen. We hopen dan ook dat de verdeling herzien wordt. Dit niet alleen omdat verenigingen al zo lang bijdragen aan Utrecht als dé studentenstad van Nederland, maar ook vanwege de bijdrage die ze vanwege hun diversiteit in activiteiten leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van studenten."

"We hebben ons intensief ingezet voor het behoud van de beurzen van de gezelligheidsverenigingen en onze visie voorgelegd aan de universiteit. We hopen dat wij hen hiermee het belang van het behoud van gezelligheidsverenigingen duidelijk hebben gemaakt."


Leonie van der Velden, voorzitter van studentenunie Vidius:
"We zijn verheugd dat er evenveel beurzen voor studentenorganisaties beschikbaar zijn als voorgaande jaren. Vidius gaat er zelf vier maanden op achteruit, naar 50 bestuursmaanden. Dat is het absolute minimum om een grote, opstartende organisatie met taken uit drie organisaties draaiende te houden. Maar we begrijpen de keuze, gezien het feit dat Vidius na de fusie een efficiëntieslag heeft gemaakt." 

"We zijn blij dat sportverenigingen en een aantal opkomende organisaties er flink op vooruit gaan. Wel betreuren wij een aantal keuzes, zoals het verlies van alle bestuursbeurzen van Stichting OER. Vooral de motivatie is voor Vidius onbegrijpelijk, goed en degelijk onderzoek naar onderwijskwaliteit is altijd goed voor de universiteit."

"Daarbij biedt Stichting OER een zeer leerzaam jaar aan de student die meer uit zijn studie wil halen. Een organisatie die goed is voor de student én de universiteit dus. Uit hun laatste onderzoek over Engels in het bacheloronderwijs blijkt maar weer dat de kwaliteit van het onderwijs altijd omhoog kan."

Advertentie