Rebo zoekt geld om Utrecht Law College te behouden

De studeerruimte van studievereniging Sirius van het Law College

Er ligt een ambitieus toekomstplan klaar voor het Utrecht Law College. De uitvoering ervan is onzeker, nu de faculteit heeft aangekondigd dat er bezuinigd moet worden op de honoursopleiding. De kans bestaat dat in 2017 minder studenten kunnen worden toegelaten.

De afgelopen maanden heeft een projectgroep zich gebogen over de toekomst van het Utrecht Law College. De plannen werden vorige week besproken in de raad van de faculteit Recht, Economie, Bestuur & Organisatie. Tijdens de inleiding vertelde het Rebo-bestuur dat de plannen een mooie ambitie vormen voor de toekomst, maar dat de eerste prioriteit van het bestuur nu ligt in het overeind houden van het Utrecht Law College.

Het ULC is al tien jaar de honoursopleiding van Rechtsgeleerdheid. Studenten worden voor deze bachelor geselecteerd en krijgen hun onderwijs van een vast docententeam in aparte, kleine werkgroepen. Daarnaast moeten studenten veel eigen onderwijsactiviteiten ontplooien en hun opleiding afsluiten met een 7 gemiddeld. Het type onderwijs is duurder dan dat van de reguliere opleiding.

Veranderende financiën
Tot september 2016, licht Ton Hol van het departement Rechtsgeleerdheid toe, kreeg de faculteit van het universiteitsbestuur extra geld voor het ULC. Nu moet het ULC bekostigd worden van de reguliere onderwijsbijdrage plus de opslag voor honoursonderwijs. Dat is volgens de faculteit onvoldoende.

Natuurlijk wist de faculteit dat de extra financiering zou stoppen en ze heeft geprobeerd om voor het ULC het Kenmerk Kleinschalig en Intensief Onderwijs te bemachtigen. Met een dergelijk kenmerk op zak, had de faculteit de Law-Collegestudent 500 euro extra collegegeld willen vragen. Daarmee zou het ULC financieel gezond blijven. Het is echter niet gelukt dat kenmerk binnen te halen.

De faculteit kijkt dus tegen een financieel probleem aan. Ze heeft daarom besloten om het extra geld dat nodig is voor het onderwijs voor de huidige ULC-studenten te betalen uit de reserves van Rechtsgeleerdheid. Maar die reserves wil de faculteit niet aanspreken voor de studenten die in 2017 gaan beginnen. Want, zegt Ton Hol, “het mag niet zo zijn dat het voortbestaan van het ULC ten koste gaat van alle andere rechtenstudenten”.

Bezuinigen en zoeken naar geldbronnen
Vandaar dat het ULC moet bezuinigen. Gedacht wordt om de bestuurlijke staf in te krimpen. Ook wordt onderzocht of het mogelijk is om een deel van het onderwijsgeld te laten betalen door bijvoorbeeld advocatenkantoren die het ULC een warm hart toedragen. Een aantal mensen zijn nu druk aan het rekenen, zegt het bestuur, want haast is geboden. Wanneer duidelijk is hoeveel geld er voor het ULC beschikbaar is, weet Rechten hoeveel nieuwe eerstejaars er in 2017 aan het college kunnen beginnen.

Pas als de honoursopleiding in een financieel veilige haven ligt, wil het bestuur de toekomstplannen gaan uitvoeren. De projectgroep onder leiding van hoogleraar Eddy Bauw adviseert om het ‘ULC 2.0’ los te weken van de reguliere opleiding en er een aparte opleiding van te maken per september 2017. Het ULC 2.0 moet wél gaan voldoen aan de eisen van het Kenmerk Kleinschalig en Intensief Onderwijs waardoor er een hoger collegegeld aan de studenten gevraagd mag worden.

Multidisciplinair recht
Studenten die naar dit rechtencollege willen, zullen net als nu worden geselecteerd. Meer dan nu het geval is, zal worden gekeken naar de academische nieuwsgierigheid en de brede belangstelling van de kandidaten. Die zijn volgens de projectgroep nodig, omdat het ULC 2.0 het recht zal bestuderen in samenhang met economie, bestuurskunde, filosofie & ethiek, psychologie en sociologie. De studenten krijgen eigen toetsen en een eigen diploma en een eigen docententeam.

Naar een toekomstscenario voor het Utrecht Law College werd al lange tijd uitgekeken door de faculteitsraad nadat het bestuur begin dit jaar afstapte van het plan om het ULC uit te breiden naar vier colleges en de reguliere rechtenopleiding te stoppen.

Nog vele vragen over toekomstscenario
Het faculteitsbestuur ziet het scenario ULC 2.0 als een stip aan de horizon. “Het ULC heeft een hele goede reputatie”, zegt departementshoofd Ton Hol. “Als we overhaast te werk gaan en het lukt ons niet om ULC 2.0 goed in de markt te zetten, kan dat de reputatie van het ULC schaden.” Ook vindt het bestuur dat een ULC 2.0 niet per se als zelfstandige opleiding verder moet. "We willen eerst behouden wat we hebben en daarna vernieuwen."

Ook voor de faculteitsraad hoeft er geen grote haast gemaakt te worden met ULC 2.0. Ze plaatst kanttekeningen bij de inzetbaarheid van de huidige ULC-docenten als zij multidisciplinaire vakken moeten geven, want “met een cursus economie ben je er niet”. En hoe wordt de verhouding tussen het ULC 2.0 en de rechtenopleiding?, vragen de leden zich af. Wordt die laatste het afvalputje voor studenten en docenten die niet goed genoeg bevonden worden voor het ULC? En hoe elitair wordt het ULC 2.0 als er een hoger collegegeld wordt gevraagd?

De projectgroep wil haast maken met het ULC 2.0, omdat in 2017 het hele rechtenkluster opnieuw geaccrediteerd moet worden. Dat lijkt de groep een mooi moment om een nieuwe opleiding te lanceren.

Voor de faculteitsraad lijkt dat te snel. De leden vinden dat er nog te veel vragen op te veel vlakken zijn. Bovendien moet er meer duidelijk worden over de benodigde financiering en de bezuinigingen die op stapel staan. De raad zet ook nog haar vraagtekens bij de onafhankelijkheid van de projectgroep die in meerderheid uit medewerkers en studenten van het huidige ULC bestaan.

Ton Hol zegt veel van de vragen van de raad te delen. “Maar we hadden de projectgroep gevraagd om een schets en dat hebben we ook gekregen. Er moeten nog vele vragen worden beantwoord. Vandaar dat we een commissie aan het werk hebben gezet voor een vervolgrapport.”

 

Advertentie