Rechten en Aardwetenschappen zien af van numerus fixus

De opleidingen Rechtsgeleerdheid en Aardwetenschappen voeren toch geen studentenstop in. Ze verwachten komend studiejaar niet een te grote instroom van studenten.

Een paar maanden geleden werd bekend dat zowel Rechtsgeleerdheid als Aardwetenschappen een verzoek hadden ingediend voor een numerus fixus. Dat deden ze omdat beide opleidingen dit jaar meer eerstejaars kregen dan verwacht. Om het komende collegejaar het aantal eerstejaars onder controle te kunnen houden, werd gedacht aan het invoeren van een studentenstop. Maar na nader onderzoek denken beide opleidingen geen studentenstop nodig te hebben.

Aardwetenschappen
Vice-decaan Onderwijs Hans de Bresser: “Per 1 september 2014 zijn er 192 studenten begonnen bij ons. Dat waren er meer dan verwacht. Hoewel we de groei aan studenten nu goed hebben opgevangen, hebben we berekend dat de fysieke grens voor behoud van de kwaliteit voor ons onderwijs op 175 zit.”

Met 175 studenten kan Aardwetenschappen de kwaliteit van het voor de opleiding zeer belangrijke veldwerk aan het einde van het eerste en tweede jaar waarborgen, zegt De Bresser. “Voor de zekerheid hadden we voor het komende jaar een numerus fixus aangevraagd. Dat moet je namelijk bijtijds doen. Maar toen hadden we nog niet goed kunnen onderzoeken waar onze huidige groei aan studenten vandaan komt.”

De opleiding vermoedt dat de onverwachte groei deels te maken heeft met de invoering van het leenstelsel. “Wie dit jaar aan een studie is begonnen, krijgt tot het einde van zijn of haar bacheloropleiding nog een basisbeurs. Maar wie komende september begint, valt onder het leenstelsel.”

Het vermoeden wordt bevestigd nadat alle eerstejaars was gevraagd of de veranderingen rondom de studiefinanciering een reden was om afgelopen september met de studie te beginnen. “Voor vijftien eerstejaars was dat het geval. Dat betekent dat er dit jaar dan eigenlijk 177 studenten zouden zijn begonnen met onze opleiding. Dat is een aantal waarmee we goed kunnen werken.”

Voor het komende studiejaar verwacht Aardwetenschappen geen extra instroom als het leenstelsel na bekrachtiging door de Eerste Kamer een feit is. Een numerus fixus werd daarom niet meer nodig gevonden. De enige vergelijkbare brede aardwetenschappelijke opleiding in Nederland, aan de VU in Amsterdam, heeft ook geen fixus ingesteld.

Om de kwaliteit van het veldwerk voor de huidige eerstejaars te garanderen, zoekt de opleiding voor dit jaar een derde locatie voor het veldwerk. “Op die manier kunnen we alle studenten een kwalitatief goed veldpracticum bieden.”

Rechtsgeleerdheid
Voor Rechtsgeleerdheid geldt een beetje hetzelfde verhaal als voor Aardwetenschappen, zegt het hoofd van het departement Ton Hol. De opleiding begroette dit jaar zo’n 920 nieuwe studenten, waar het de jaren daarvoor zo’n 750 waren. “Wij hebben het niet bij de studenten nagevraagd, maar ook wij denken dat de mogelijke invoering van het leenstelsel een reden is dat er zich dit jaar extra veel studenten hebben ingeschreven bij ons. Daarbij waren wij één van de weinige rechtenopleidingen in de Randstad zonder numerus fixus.”

Dat verschil is er het komende collegejaar niet meer. De universiteiten in Amsterdam hebben hun numerus fixus geschrapt. Alleen Leiden houdt vast aan de studentenstop. “Maar Leiden heeft een fixus van 1100.”

Vijf Utrechtse bacheloropleidingen hebben het komende collegejaar wél een numerus fixus Dit zijn Biomedische Wetenschappen (limiet van 175 eerstejaars), Diergeneeskunde (225), Geneeskunde (304), Psychologie (500) en Farmacie (220).  

Utrecht kent ook een paar bacheloropleidingen voor zeer gedreven studenten die maar een maximum aantal studenten aanneemt. Dat zijn Bestuurs- & Organisatiewetenschap (90), University College Utrecht(225), University College Roosevelt (200), Utrecht Law College (150) en College of Pharmaceutical Sciences (50).

Advertentie