Rechten optimistisch over start tweede Law College

Tot nog toe hebben zich 190 kandidaten ingeschreven voor het Utrecht Law College, het honourscollege van het departement Rechtsgeleerdheid. De inschrijftermijn is verlengd: studenten kunnen zich nog tot 1 juli aanmelden.

Aanvankelijk konden geïnteresseerde studenten zich tot 1 mei inschrijven. “Toen hadden zich al substantieel meer dan 150 kandidaten ingeschreven voor het Utrecht Law College”, zegt Ige Dekker, hoofd van het departement Rechtsgeleerdheid van de faculteit Recht, Economie, Bestuur & Organisatie (Rebo). “Vorig jaar hadden zich op 1 mei 150 studenten aangemeld.”

Maar toen konden er maar 75 studenten worden aangenomen. Dit jaar wil Rechtsgeleerdheid een tweede college starten en het aantal studenten uitbreiden tot maximaal 150. De inschrijftermijn is verlengd, omdat het nieuws dat het aantal collegestudenten wordt uitgebreid de middelbare scholier pas op een laat moment bereikte. Er moest gewacht worden op universitaire en facultaire besluitvorming. In de faculteitsraad werd getwijfeld of er voldoende geschikte kandidaten gevonden konden worden op zo'n korte termijn.

Tandje bijzetten
Het Utrecht Law College is een honoursopleiding. Dat betekent dat de student meer wordt uitgedaagd en harder moet werken dan in de reguliere rechtenopleiding. Het ULC biedt de student ook meer mogelijkheden tijdens de opleiding zoals nauw contact met advocatenkantoren, bedrijven, overheidsinstellingen en andere toekomstige werkgevers. Het Law College heeft eigen docententeams; docenten en studenten zitten samen in één gebouw. Er wordt gewerkt in kleine groepen; alleen de hoorcolleges worden gevolgd met de studenten van de reguliere rechtenopleiding.

Vanwege het bijzondere karakter van de opleiding, mag er worden geselecteerd. Behalve natuurlijk de juiste diploma’s, moeten toekomstige Law College studenten een aanbevelingsbrief van school overleggen en helemaal willen gaan voor de studie. “Maar dat we meer plaatsen hebben, wil niet zeggen dat we ook 150 studenten zullen selecteren. We gaan voor de studenten die aan de selectie-eisen voldoen. Een sterke motivatie voor de Utrechtse rechtenopleiding is daar één van”, zegt Dekker. De op papier beste kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. Eind juni volgt de definitieve selectie.

Van 1 naar 2 naar 4
Op dit moment wordt het tweede college opgetuigd met een eigen docententeam, dat ook de selectiegesprekken zal voeren. Iedere kandidaat voert een gesprek met twee medewerkers. Aan de huisvesting wordt nog gewerkt. Het is de bedoeling dat de twee colleges te zijner tijd in het nog te verbouwen pand aan Janskerkhof 2-3 komen te zitten.

Het uitbreiden van het aantal honourscolleges bij Rechtsgeleerdheid past in de plannen die het Rebo-bestuur voor het departement heeft. Rechten streeft er naar om op termijn vier van dit soort colleges te hebben. De reguliere opleiding wordt geleidelijk afgebouwd, maar of die helemaal gaat verdwijnen is nog niet duidelijk.

Advertentie