Rechtenalumnus wint scriptieprijs 2012

Nik de Boer krijgt de scriptieprijs uit handen van rector Bert van de Zwaan

De scriptieprijs 2012 is gewonnen door rechtenalumnus Nik de Boer. De prijs voor bijzondere verdiensten gaat naar vier wiskundestudenten die de Nederlandse tak van stage-intermediair IAESTE hebben opgericht.

Tijdens de opening van het academisch jaar in de Domkerk ontvingen de winnaars een oorkonde en een bedrag van 1.500 euro. Scriptieprijswinnaar Nik de Boer heeft aan de UU een bachelor Rechtsgeleerdheid en een bachelor Filosofie cum laude afgerond. Daarna deed hij de Master Legal Research. Zijn met een 9,5 beoordeelde masterscriptie is "een intellectuele topprestatie op het grensvlak van constitutioneel recht en filosofie", schrijft de jury (pdf).

In zijn thesis Constitutuional Identity, Fundamental Rights and the Issue of Divergent Rights Standards in the EU beantwoordt hij de vraag of de grondrechten die door het Europees Verdrag en het Handvest worden gewaarborgd, voorrang hebben op de bescherming van grondrechten die door de afzonderlijke lidstaten worden geboden. Hoewel op het eerste gezicht veel valt te zeggen voor een gelijke behandeling van alle burgers van de Europese Unie, blijkt uit de politieke filosofie dat daar genuanceerder over gedacht kan worden. In zijn scriptie wordt dit idee nader uitgewerkt.

Bèta-stages
De grootste bijdrage aan de maatschappij is afkomstig van een kwartet wiskundestudenten. Danny Chan, Milo van Holsteijn, Jöbke Janssen en Wouter Vink, allen student of net afgestudeerd aan de masteropleiding Mathematical Sciences. Zij hebben International Association for the Exchange of Students for Technical Experience (IAESTE) in Nederland opgericht. Die organisatie helpt technische- en bètastudenten bij het vinden van een internationale stage.

Initiatiefnemer was Jöbke Janssen die zelf zijn stage had georganiseerd in Berlijn en daar in januari 2011 in aanraking kwam met IAESTE. Terug in Utrecht opende hij met de drie andere mannen de Nederlandse tak. Dit jaar hopen ze 25 Nederlandse bètastudenten aan een stage in het buitenland te helpen en hun werkzaamheden naar andere Nederlandse steden uit te breiden. De vier studenten zijn "allround excellente talenten”, volgens de jury (pdf).

Elk jaar worden tijdens de opening van het Academisch Jaar de winnaars bekend gemaakt van de Studentenprijzen. Eén student wordt geroemd om zijn scriptie, de ander om zijn maatschappelijke bijdrage. De winnaars krijgen een aandenken en per categorie 1500 euro.

Voor de maatschappelijke prijs waren ook genomineerd:

  • Geschiedenisstudent Jenne Jan Holtland. Hij organiseerde een grote reis naar het Midden-Oosten en is als vrijwilliger betrokken bij enkele projecten die zich richten op de Palestijnse gebieden.
  • Student Natuur- en Sterrenkunde Jan-Willem Meijerink. Hij  zette op eigen initiatief het studenten-tutoraat op bij zijn opleiding.

Voor de scriptieprijs waren ook genomineerd:

  • Elma Carvajal Gallardo (Biomedical Images Sciences)
  • Marjolein van Egmond (Linguistics)
  • Renske Ter Wisscha van Scheltinga (Aardwetenschappen)

Advertentie