Rechter tikt DUO op vingers om weigeren aanvullende beurs

Foto Pixabay

Normaal gesproken krijgen studenten enige financiële steun van hun ouders. Deze student niet, althans niet van haar vader. Die heeft haar zelfs meerdere keren opgelicht, zei ze tegen de Dienst Uitvoering Onderwijs.

Bij de aanvraag van een aanvullende beurs kijkt DUO naar het inkomen van de ouders. Maar als studenten werkelijk een ernstig conflict hebben met hun ouders, kunnen ze DUO vragen om het inkomen van de ouders buiten beschouwing te laten. Dat deed deze student.

DUO ging er niet in mee. Dat kan gebeuren, maar de rechter vindt dat de organisatie in deze zaak tekort is geschoten. DUO had de student beter moeten begeleiden en ook moeten doorvragen als de instelling vond dat de student niet genoeg informatie gaf.

Doorvragen
In het vonnis citeert de rechter wat de student aan DUO schreef over de oplichting: “Dit is een van vele voorbeelden en ik wil u niet vermoeien met andere voorbeelden die zich de laatste jaren hebben voorgedaan. Zoals ik al zei is mijn vader niet te vertrouwen, voel ik me door hem echt opgelicht en kan ik niet op hem rekenen, wat ik overigens nooit heb gekund. (…) Ik heb het contact met hem verbroken omdat hij mij keer op keer voorliegt.”

Daar had DUO op door moeten vragen, vindt de rechter. DUO had de student duidelijk moeten maken dat ze “juist wél mag vermoeien met meer voorbeelden (en met onderbouwing van die voorbeelden)”. Want die voorbeelden zijn voor de zaak relevant.

Ook vat DUO de woorden van de student verkeerd samen, zegt de rechter. Haar vader was volgens de student alcoholverslaafd; hij was alleen maar met zichzelf bezig en was nooit bij belangrijke gebeurtenissen in haar leven aanwezig. Ze is hierom bij verschillende psychologen onder behandeling geweest. DUO maakt daarvan: “U bent helaas vaak door hem teleurgesteld.” Dat doet geen recht aan haar verhaal, meent de rechter.

Geen onderzoek
Gaf de student te weinig informatie? Dan had DUO erom moeten vragen, maar de studiefinancier heeft volgens de rechter “niets aan onderzoek gedaan”. De student is bijvoorbeeld niet gehoord toen ze in bezwaar ging. Als DUO dan ook nog eens haar woorden verkeerd samenvat, kan dat maar tot één oordeel leiden: het besluit is niet goed onderbouwd.

Het is afwachten of de student alsnog een aanvullende beurs krijgt. DUO moet binnen acht weken een nieuwe beslissing nemen, met dit vonnis in het achterhoofd. Wel krijgt de student alvast de proceskosten vergoed.

Advertentie