Rechtsgeleerdheid moet 1400 studenten matchen

De opleiding Rechtsgeleerdheid van de UU gaat 1400 studenten voor de zomervakantie matchen. Hiervoor zijn extra programma’s ingepland waarvoor tien extra docenten hun agenda’s hebben leeg geveegd en extra studenten als mentor zijn aangetrokken.

In totaal hadden zich voor 1 mei ruim 1600 belangstellenden gemeld voor een studie Rechten in Utrecht. Een overweldigend aantal. In september 2013 begon Rechten met 570 eerstejaars in de reguliere opleiding en 170 op het Utrecht Law College.

Departementshoofd Ige Dekker zei niet wakker te liggen van het grote aantal. Eerst maar eens kijken, zei hij, hoeveel van deze belangstellenden zich melden voor de matchingsactiviteit. Dat blijken er dus nog 1400 te zijn, inclusief de 300 gegadigden voor het Utrecht Law College die niet alleen gematcht,  maar ook geselecteerd worden.

De opleiding heeft enkele weken de tijd genomen om na te denken hoe en wanneer zij 1400 studenten kunnen matchen. Geopperd werd om de studenten die Utrecht als tweede keuze hadden opgegeven, pas in augustus te matchen. Dit omdat het veelal om studenten gaat, die liever een rechtenopleiding willen gaan volgen aan de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit en Universiteit Leiden. Voor deze drie rechtenopleiding geldt echter een numerus fixus. Half juli is bekend wie hier zijn in- en uitgeloot.

Utrecht heeft besloten hier niet op te wachten. “Natuurlijk is het efficiënter om alleen studenten mee te laten doen aan een matchingsactiviteit als je zeker weet dat ze naar Utrecht willen komen”, zegt onderwijsdirecteur van Rechtsgeleerdheid Marian Joseph. “Maar we vreesden dat we in augustus niet voldoende docenten kunnen vinden om de activiteiten te begeleiden.”

Ze zegt dat de schoolvakantie in de regio Utrecht doorloopt tot eind augustus. “Onze docenten kunnen na half juli pas met vakantie. We zouden dan wel heel veel vragen van onze docenten als ze begin augustus weer beschikbaar moeten zijn voor een matchingsdag.”

Om alle 1400 studenten te kunnen matchen, worden op de reeds geplande data dubbele programma’s gedraaid, plus dat er een extra dag is ingepland met eveneens een dubbel programma. Deze zijn op 3 juni (vandaag), 30 juni en 2 juli. In maart was al de eerste matchingsbijeenkomst.

“Het vinden van extra docenten om het parallelle programma te draaien, bleek niet eens het moeilijkst. Net zomin als het vinden van extra studenten die als mentor een groepje scholieren begeleidt. Het lastigst bleek het vinden van voldoende zalen voor al die ruim 450 studenten per matchingsdag.”

De opleiding gaat ervan uit dat er voor het begin van het collegejaar nog studenten afvallen. “De matchingsdagen van 30 juni en 2 juli zijn na de herexamens. Wie zakt voor het vwo, valt af. Ook studenten die uiteindelijk half juli ingeloot worden bij de rechtenopleiding van hun eerste keuze zullen niet naar Utrecht komen evenals scholieren die na de matchingsdag voor een andere studie kiezen."

Van alle studenten die zich voor Rechten in Utrecht hebben ingeschreven, heeft een fiks aantal zich ook voor één tot maximaal drie andere opleidingen ingeschreven. Wie naar die cijfers kijkt, komt uit op een zogeheten gewogen aantal. “En dat is voor ons 1100”, zegt Joseph. Toch nog 350 studenten meer dan er afgelopen september aan de reguliere opleiding (570) en het ULC (170) zijn begonnen. En iedereen die de matching heeft doorlopen, kan aan de opleiding beginnen. "Maar ook dat getal van 1100 zegt nog heel weinig. Er zijn overal zoveel dubbele inschrijvingen."

In augustus vindt nog een matchingsactiviteit plaats. Deze is bedoeld voor studenten die aanspraak maken op de uitzonderingsregel. Dat zijn bijvoorbeeld studenten die voor de opleiding van hun eerste keuze zijn uitgeloot of studenten die een negatief bindend studieadvies hebben gekregen.

Na die dag wordt pas duidelijk hoeveel mensen daadwerkelijk kiezen voor een studie Rechten in Utrecht. Iedereen die heeft meegedaan aan de matching en kiest voor Utrecht, moet zich als laatste stap nog laten registreren bij de opleiding. Naar aanleiding van de aantallen geregistreerde studenten, worden de werkgroepen ingedeeld. "Mochten er toch fors meer studenten komen, dan is er nog tijd om extra docenten in te huren."

Matching bij Rechtsgeleerdheid

  • Na inschrijving krijgen de belangstellenden een matchingsformulier en sturen die ingevuld terug.
  • Na ontvangst van het formulier krijgt de aanstaande student een oproep voor de matchingsbijeenkomst en een reader die hij moet bestuderen, aangevuld met een casusopdracht.
  • Tijdens de bijeenkomst worden de toekomstige eerstejaars in groepjes gekoppeld aan een mentor (student). De mentor neemt de dag met hen door en voert een gesprek over motivatie.
  • Na het motivatiegesprek krijgen ze een hoorcollege van een uur, gevolgd door een lunchpauze.
  • In werkgroepen van ongeveer 25 studenten wordt het hoorcollege plus de stof die thuis is voorbereid, doorgenomen met een docent. Daarna volgt een toets.
  • De toets wordt daarna in werkgroepverband nabesproken met de docent.
  • Tot slot volgt een groepsgesprek met de docent en de mentor over de studiekeuze.

 

Advertentie