Rechtszaak gewonnen: student krijgt alsnog basisbeurs

Een student uit Wageningen heeft een rechtszaak gewonnen van de Dienst Uitvoering Onderwijs en krijgt waarschijnlijk alsnog een basisbeurs. Maar DUO gaat in hoger beroep.

Met een slimme truc probeerde een aspirant student zijn recht op de basisbeurs veilig te stellen. Hij ging in september 2014 een paar dagen studeren aan de Wageningse opleiding bos- & natuurbeheer en vroeg die maand de basisbeurs aan. Zodra die beurs was toegekend, schreef hij zich weer uit en vertrok een poosje naar het buitenland.

Nu zou hij onder de ‘cohortgarantie’ moeten vallen, redeneerde hij. De basisbeurs is weliswaar afgeschaft voor alle nieuwe studenten, maar hij stond heel even ingeschreven. Hij hoort dus bij de vorige lichting en moet gewoon de basisbeurs krijgen nu hij zich dit studiejaar opnieuw heeft ingeschreven.

Maar dat was DUO te gortig. De student was namelijk een beetje laat met zijn aanvraag en zou de beurs pas in oktober voor het eerst krijgen. Toen had hij zich alweer uitgeschreven. Hij heeft de beurs in feite geannuleerd, redeneert DUO. Als je de beurs nooit hebt gekregen, val je ook niet onder de cohortgarantie.

De student stapte naar de rechter en die stelde hem onlangs in het gelijk. Bepalend is volgens de rechtbank Den Haag dat hij in september studiefinanciering kreeg toegekend en dat hij vóór de invoering van het nieuwe leenstelsel stond ingeschreven. Dat volstaat. Dus heeft de jongen nog drie jaar lang recht op een basisbeurs voor een universitaire bachelor of vier jaar voor een hbo-bachelor.

DUO is het er niet mee eens en gaat in hoger beroep. De instantie wil niet zeggen hoeveel andere studenten in dezelfde situatie zitten. 

Advertentie