Red Bull-onderzoekers niet over de schreef

Het onderzoek dat Utrechtse wetenschappers uitvoerden met sponsorgelden van fabrikant van energiedranken Red Bull voldoet aan de wetenschappelijke normen. Dat stelt het Utrechtse universiteitsbestuur op basis van adviezen van twee commissies.

Eind vorig jaar ontstond ophef over publicaties van de onderzoekers over positieve effecten van Red Bull, onder meer op de rijvaardigheid en alcoholgebruik.  De conclusies waren opvallend vaak positief, zo  Daarop besloot de Universiteit Utrecht zelf een onderzoek uit te laten voeren naar het wetenschappelijke proces en de afspraken met Red Bull.

In een interview met DUB maakte rector Van der Zwaan deze week al melding van de uitkomst van het onderzoek. Vrijdag kwam er een korte schriftelijke toelichting van de universiteit.

Op basis van adviezen van de interne Commissie Wetenschappelijke Integriteit en het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI) stelt de universiteit dat er geen sprake is van een schending van de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening. Red Bull heeft zich niet bemoeid met het onderzoek en in alle publicaties is melding gemaakt van de sponsoring van Red Bull. Ook het onderzoek zelf voldoet aan de wetenschappelijke standaarden. 

Wel zijn er door de Commissie Wetenschappelijke Integriteit kanttekeningen geplaatst bij de stelligheid waarmee de onderzoeksbevindingen zijn verwoord, zo meldt de UU. Onduidelijk is wat daar precies mee wordt bedoeld.

Het onderzoeksrapport zelf is niet openbaar. Universiteiten hebben afgesproken de adviezen van integriteitscommissies en oordelen van colleges van bestuur na afronding van de procedure te publiceren op de website van de VSNU. Ook de adviezen van de LOWI komen daar op te staan. Om de privacy van betrokkenen te waarborgen gebeurt dit geanonimiseerd.

Advertentie