Rente studieschuld tikt ook bij lager inkomen aan

bron: Pixabay

De rente op studieschulden gaat omhoog: bij een schuld van 21.000 euro gaan oud-studenten naar verwachting 12 euro in de maand meer terugbetalen, oftewel zo’n 5000 euro extra aan rente in 35 jaar tijd.

Studenten gaan de straat op en ook de politieke jongerenorganisaties van de regeringspartijen balen ervan. Op het CDA-congres is een motie aangenomen tegen de renteverhoging. Het onderwerp leeft nogal.

Tegenargument
Het tegenargument van het kabinet is dat het hier om een sociaal leenstelsel gaat. Als de oud-studenten te weinig verdienen, dan krijgen ze die extra rente kwijtgescholden. Minister Van Engelshoven gaf een voorbeeld: bij een inkomen van 40.000 euro zou de aflosser geen cent extra betalen en bij een inkomen van 80.000 euro wel.

Daar namen de Kamerleden geen genoegen mee. Hoe zat het dan met de inkomens ertussenin? Hoeveel moeten die dan extra terugbetalen?

Volle mep
En jawel, ook bij een jaarinkomen van 47.000 euro moeten de oud-studenten de volle mep terugbetalen: vijfduizend euro extra rente. Dat inkomen ligt behoorlijk ver bij de 80.000 euro vandaan en is maar net iets hoger dan de 40.000 euro die de minister eerst als voorbeeld koos.

Een eerste poging van de oppositie in de Tweede Kamer om de renteverhoging tegen te houden, heeft het niet gehaald. Maar de Kamer gaat er nog over debatteren.

Advertentie