Rethink UU schaart zich achter #Woinactie

Na een landelijke staking van basisschooldocenten, trok vorige week universitair personeel aan de bel. Als er niet snel iets gedaan wordt aan de werkdruk op de universiteit, dan protesteren binnenkort ook hoogleraren op het Malieveld. Dat stelde Rens Bod, hoogleraar Digital Humaities van de Universiteit van Amsterdam, in een interview.

Doordat de werkdruk volgens Bod tot een "onacceptabel hoog niveau" is gestegen, is de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek ernstig in het geding. "Ik heb het gevoel dat heel veel collega’s net als ik het idee hebben dat we studenten tekort doen." Met het door hem opgezette initatief  #Woinactie wil hij daar verandering in te brengen. In eerste instantie via een petitie, maar protesteren op het Malieveld en/of staken sluit de hoogleraar niet uit.

Het eerste punt dat volgens Bod gerealiseerd moeten worden om de werkdruk te verlagen, is het aannemen van vierduizend extra docenten. Dit werd eerder door de vertrekkende regering beloofd.  Daarnaast moet er meer geld komen voor het wetenschappelijk onderwijs en niet minder, zoals in het huidige regeerakkoord staat. Bod waarschuwt om niet uitsluitend in wetenschappelijk onderzoek te investeren, omdat dit de verwevenheid tussen onderwijs en onderzoek verstoord.

Kennis, kunde, kassa
In een opiniestuk dat woensdag in NRC Handelsblad werd gepubliceerd, onderschrijven Joost de Bloois (universitair docent UvA), Yolande Jansen (universitair hoofddocent UvA) en Jan Overwijk (oud U-raadslid van de UU en promovendus aan de UvA) het belang van de opgezette actie. Het huidige regeerakkoord zou volgens de schrijvers de wetenschap verder onder druk zetten van "marktdenken, staatsbemoeienis en populisme". Dit zou kritisch onderbouwde gezichtspunten ondermijnen. 

"De overheid verstevigt de controle op de wetenschap en onderwerpt haar aan economische doelmatigheid voor de korte termijn: kennis, kunde, kassa. [...] Het behoort tot de grondbeginselen van een moderne samenleving dat wetenschappelijke kennis en een open publieke sfeer een doel op zichzelf zijn in plaats van slechts een middel tot 'kassa'. In het regeerakkoord wordt dit grondbeginsel verder op het spel gezet. Het is hoog tijd hier het gevaar van in te zien en er gezamenlijk tegen in verzet te komen."

Petitie #Woinactie
De petitie die gekoppeld aan de actie, is inmiddels door bijna duizend mensen ondertekend. Rethink UU heeft woensdag in een e-mail UU-medewerkers opgeroepen zich achter de petitie te scharen, omdat zij ook ervaren dat ze “meer uren werken, minder kansen hebben om individuele studenten aandacht te geven, minder ruimte hebben voor het combineren van onderwijs en onderzoek, en minder tijd hebben om na te denken”.  Daarnaast hekelen de schrijvers de bureaucratisering die steeds meer tijd van wetenschappelijk personeel opeist. “De ontwikkeling is verontrustend.”

In ieder geval veertig studenten en medewerkers van de UU hebben al gehoor gegeven aan de oproep en hun naam onder de petitie gezet. Onder hen zijn met name de geesteswetenschappers goed vertegenwoordigd, maar ook personeelsleden van andere faculteiten steunen de actie.

De petitie staat tot woensdag 1 november online. Op die dag wordt er in de Tweede Kamer een debat gevoerd over de Onderwijsnota.

Advertentie