Rijnsweerders willen geen ‘lelijke’ spaceboxen

Archmedeslaan 16 waar studenten wonen en waar uitgaansgelegenheid HAL 16 is gevestigd

De gemeente wil de 234 spaceboxen die nu in De Uithof staan op de Archimedeslaan 16 neerzetten. Ze moeten op het parkeerterrein van het tot studentenwoningen verbouwde hogeschoolgebouw in Rijnsweerd komen. Bewoners van de wijk tegenover het beoogde terrein zien de komst van de spaceboxen niet zitten, zo bleek afgelopen dinsdag tijdens de raadsinformatieavond in het stadhuis.

“Veel buurtbewoners  vinden het lelijke boxen, die de groene en rustige wijk ontsieren”, zegt meneer Hammacher, die tegenover AL16 woont. Buurtgenoot meneer Ros is het met hem eens. “We zijn niet tegen studenten, maar hun aandeel in de wijk wordt te groot met de komst van de spaceboxen. Er komen ook al 600 studentenkamers in het oude Provinciehuis”, zegt hij namens 105 bewoners.

Ook vrezen bewoners van Rijnsweerd-Zuid voor meer rotzooi en “grotere verkeersonveiligheid”. En voor een groter parkeerprobleem. De meeste studenten hebben geen auto, maar buurtbewoner mevrouw Van Beukering Wiersma probeert de gemeenteraad ervan te overtuigen dat het parkeerprobleem in haar wijk alleen maar zal toenemen als de studentenwoningen er komen. Als de spaceboxen op de parkeerplaats neergezet worden, zullen de huidige gebruikers van de parkeerplaats hun auto in de woonwijk neerzetten. En daar staat het tijdens kantooruren al zo vol met auto’s van werknemers van het kantorenpark, zegt ze.

Studenten gaan akkoord
In het oude Hogeschoolgebouw wonen nu al studenten. Volgens Emile Arnold vinden zij de komst van de spaceboxen voor hun gebouw geen probleem. Arnold is de enige student die de gemeenteraad toespreekt. Hij doet dat namens studenten- en woonorganisaties BoKS, Vidius en Stichting Tijdelijk Wonen (STW). “In het begin waren veel studenten tegen,” zegt Arnold, “maar we hebben oplossingen besproken met de SSH.” Volgens hem hebben de bewoners van AL16 nu geen bezwaren meer. “We hebben een poll op Facebook gezet en daarop reageerde iedereen positief.”

De wijkbewoners vrezen voor meer lawaai met de komst van de wooncontainers. Ook al ligt er een busbaan en een dubbele rij bomen tussen. Toch blijkt tijdens de informatieavond dat buurtbewoners nu de meeste geluidsoverlast ervaren van de feesten in HAL16 dat in AL 16 is gevestigd, en niet van de studenten die er wonen. Als de spaceboxen inderdaad op het terrein komen, zullen die ook dicht bij HAL16 komen te staan.

Te snelle procedure
Het oorspronkelijke plan van wethouder Isabella was om de spaceboxen naar de Van Lieflandlaan te verhuizen. Na protest van de omwonenden zag de gemeente hiervan af. De procedure zou te snel verlopen en de containerwoningen zouden op nog geen tien meter van de huizen komen te staan. Tom Jochems van de SSH erkent dat de spaceboxen op de Van Lieflandlaan heel dicht bij de huizen zouden komen. “Maar op de Archimedeslaan staan ze verder weg. Bovendien zit er een dubbele busbaan tussen.”

Ook in Rijnsweerd gaat de procedure te snel, vindt mevrouw Van Beukering Wiersma. Zelfs sneller dan bij de Van Lieflandlaan, rekent ze de gemeenteraad voor. Maar Marianne Kleijnen, vastgoedmanager van de SSH, vindt dat de omwonenden er vroeg genoeg bij betrokken zijn.

Op 16 of 30 mei beslist wethouder Isabella of de spaceboxen worden verplaatst naar de Archimedeslaan.

Advertentie