RIVM-onderzoek naar studentenstress uitgesteld door corona

Foto Pixabay

De meningen zijn verdeeld over de mentale gezondheid van studenten. Terwijl de ene na de andere organisatie de noodklok luidt over toegenomen stress en burn-outklachten, tonen de statistieken geen stijging in het aantal psychisch ongezonde jongeren. 

Op aandringen van de Tweede Kamer zou het RIVM daarom dit jaar een grootschalig inventariserend onderzoek uitvoeren naar psychische problemen onder studenten in het hoger onderwijs. Op basis van de resultaten zou minister Van Engelshoven eventuele aanvullende maatregelen nemen.

Eind 2021
Maar vanwege de coronacrisis moet dit onderzoek nu met een jaar worden uitgesteld, schrijft de minister in een brief naar de Tweede Kamer. Ze verwacht de resultaten eind 2021 te kunnen presenteren.

In haar brief geeft de minister antwoord op schriftelijke vragen van het CDA over prestatiedruk in het hoger onderwijs. De fractie had deze gesteld naar aanleiding van berichten over medicatiemisbruik onder studenten.

Zij zouden bijvoorbeeld steeds vaker naar het adhd-medicijn ritalin grijpen om concentratieproblemen te bestrijden, concludeerden onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Kan daar iets tegen gedaan worden, wilde het CDA weten.

Prestatieverhogend
Maar ook hier wil Van Engelshoven eerst de feiten op een rij. Volgens haar kan immers niet worden vastgesteld of het kwalitatieve UvA-onderzoek representatief is voor alle studenten in Nederland. Bovendien bestaan er al richtlijnen voor middelenpreventie binnen het onderwijs.

Het ministerie van Volksgezondheid voert – mits de coronacrisis niet nog meer roet in het eten gooit – later dit jaar een onderzoek uit naar mentale gezondheid en middelengebruik. Hierbij zal ook worden gekeken naar het gebruik van prestatieverhogende middelen onder studenten, zoals adhd-medicijnen, slaap- of kalmeringsmiddelen en drugs.

“Mocht uit deze cijfers blijken dat sprake is van een stijging, of een grote groep die deze medicijnen oneigenlijk gebruikt, dan zal worden nagedacht over preventiemaatregelen”, schrijft Van Engelshoven.

Campagne
De CDA drong nog aan op een voorlichtingscampagne om het gebruik van “studiedrugs” onder studenten tegen te gaan. Hier ziet de minister van af, “om risicogedrag te voorkomen en daarmee ongewild mensen op ideeën te brengen”. Studenten van de Universiteitsraad van der Universiteit Utrecht vroegen het universiteitsbestuur in de afgelopen commissievergadering om studenten te waarschuwen voor het gebruik van studiedrugs als ritalin.

Advertentie