Roeiers vrezen rosésloepen en beroepsvaart

De loods van de roeiverenigingen aan het Merwedekanaal. Foto Maurits90/Wikipedia

De drie verenigingen menen dat burgemeester en wethouders een dubbelhartige houding aannemen als het gaat om het verdedigen van de belangen van de roeiers. Dat schrijven zij deze week samen met de Stichting Watersportbaan Midden Nederland in een reactie (pdf) op een brief (pdf) die de gemeenteraad eerder deze maand ontving van het stadsbestuur.

De roeiers prijzen de stellingname in de brief van het stadsbestuur dat de roeisport voor het Merwedekanaal behouden moet blijven ook al wordt het omliggende gebied de komende jaren verder ontwikkeld. In de brief wordt ook een concrete maatregel genoemd: nieuwe bruggen moeten voldoende hoogte hebben en zo min mogelijk pijlers in het water.

De verenigingen denken echter dat de nieuwe bruggen desalniettemin tot een verdere verschraling van de trainingsmogelijkheden leiden. En er zijn meer zorgen. In de brief van de gemeente staat immers ook dat er gestudeerd wordt “op voorzieningen ten behoeve van logistiek over het water ten behoeve van personenvervoer, afval en bevoorrading”. “Wij kunnen dit (helaas) niet anders lezen dan dat beroepsvaart gestimuleerd wordt”, schrijven de roeiers.

Daarnaast is er onvrede over de plannen om de nieuwe Catharijnesingel, de Leidsche Rijn en het Merwedekanaal met elkaar te verbinden. “Wij verwachten dat de rosésloepen lustig hun alternatieve rondje stad gaan varen.”

Volgens de roeiers juicht de gemeente in de brief ten slotte onterecht over Utrechters die op hoog niveau presteren. “Toproeiers Inge Janssen en Kaj Hendriks werden beiden wereldkampioen, maar trainen feitelijk al jarenlang voornamelijk op de Bosbaan in Amsterdam.”

De Utrechtse subtoppers mijden het Merwedekanaal en zijn inmiddels vooral in Vianen actief. Het wachten is volgens de roeiverenigingen op een nieuwe baan in Rijnenburg of op een andere locatie binnen de gemeente Utrecht.

Tags: orca | triton

Advertentie