Roeiverenigingen stevenen af op breuk met Uithofsporters

Mag je studenten die nu niet op Olympos sporten, verplichten een pas voor het sportcentrum aan te schaffen? Die vraag staat centraal in een conflict dat de Utrechtse watersportverenigingen uitvechten met de Sportraad Utrecht en sportstichting Mesa Cosa.

De roeiverenigingen Orca en Triton zijn ontevreden met een nieuw subsidiemodel voor de Utrechtse studentensport. Ook zeilvereniging Histos en surfvereniging Spin voelen zich benadeeld. De verenigingen dreigen de banden met Mesa Cosa, de stichting die sportcentrum Olympos beheert, te verbreken.

In de nieuwe opzet wordt de subsidie van verenigingen afhankelijk gemaakt van het aantal zogenoemde Olympassen dat verenigingsleden aanschaffen. Met een dergelijke pas kunnen sporters voor 125 euro gebruik maken van alle sportfaciliteiten en cursussen die worden aangeboden op Olympos. De regeling is ontworpen door de Sportraad Utrecht, de belangenbehartiger van de Utrechtse studentsporters, samen met sportcentrum Olympos.

Bij een stemming tijdens de ledenvergadering van de Sportraad dit voorjaar stemde een ruime meerderheid van 23 studentensportorganisaties voor het nieuwe plan. Zij denken dat het nieuwe stelsel een einde maakt aan de schimmige subsidiestromen op basis van huurprijzen en van afspraken uit het verleden. Ook wordt het armlastige sportcentrum Olympos geholpen als veel sporters een Olympas aanschaffen. In andere steden zou een dergelijk systeem hebben geleid tot meer sportende studenten en een betere benutting van de faciliteiten.

De watersportverenigingen, die geen gebruik maken van de zalen en velden op Olympos, zien echter niets in de nieuwe regeling. “Voor de meeste van onze leden is zo’n pas helemaal niet interessant”, zegt Tritonpreses Frits Thijs namens de twee roeiverenigingen. “Sporten doen ze bij ons op het water; in onze loods hebben we zelfs onze eigen fitnessruimte. En veel van onze leden komen nooit in De Uithof.”

Volgens Thijs zijn de watersporters goed voor 40 procent van het totale aantal sportende studenten. “Het lijkt erop dat onze leden nu Olympos moeten subsidiëren.”

Om de watersportverenigingen tegemoet te komen, zijn hun al twee alternatieven aangeboden. Leden kunnen nu ook kaarten kopen van 45 euro of 30 euro. Daar staat dan wel tegenover dat ze in beperktere mate gebruik kunnen maken van het sportaanbod op Olympos. Ook wordt het subsidiebedrag dan lager. De verenigingen is gevraagd voor half mei te reageren, maar in ieder geval Triton en Orca lijken niet akkoord te gaan met het compromis.

Frits Thijs rekent voor dat zijn vereniging Triton in de nieuwe situatie niet langer 18.000 euro aan subsidies ontvangt, maar 5000 euro gaat betalen. “Wij zijn voor een transparant subsidiesysteem, maar dit gaat wel erg ver. Het zou betekenen dat we of de contributie moeten verhogen of inboeten op onze topsport en bijvoorbeeld een trainer ontslaan. Dat willen we allebei niet.”

Olymposdirecteur Cees Verhoef erkent dat de roeiverenigingen er relatief veel op achteruit gaan. Toch vindt hij de rigide houding niet juist. De roeiers komen volgens hem vanuit een bevoorrechte positie waarbij hun leden niets betaalden voor hun registratie als studentsporter. Andere verenigingsleden moesten dat wel.

De roeiers deden volgens Verhoef met hun volle verstand mee aan de stemming in de Sportraad. Andere verenigingen gaven aan het nieuwe systeem transparant en eerlijk te vinden. “Dan is het flauw om nu te zeggen: het mag voor iedereen duurder worden, maar niet voor onze leden. Dat is weinig solidair.”

Verhoef stelt dat het totale bedrag dat aan subsidies wordt uitgekeerd niet omlaag gaat, de verdeling wordt alleen anders. Het zijn dus niet de verenigingen, maar de sportende studenten die meer gaan betalen. Daarvoor krijgen zij volgens de sportdirecteur wel enkele voordelen terug die de roeiverenigingen in hun berekeningen buiten beschouwing laten.

“Ik betwijfel of de leden van de verenigingen werkelijk geen interesse hebben in een sportpas. Als je ergens in de stad bij een fitnesscentrum groepslessen volgt en ook nog lid bent van een roeivereniging, kan het echt financieel interessanter zijn om bij ons te komen sporten. En ja, dan moet je wat verder fietsen, maar ik zie hier aan de klimmuur ook vaak genoeg mensen met een Orca-truitje hangen.”

De roeiverenigingen overwegen inmiddels serieus de banden met de sportstichting Mesa Cosa te verbreken. Dat zou onder meer betekenen dat de verenigingen niet meer kunnen rekenen op steun en advies vanuit Olympos en de Sportraad en bijvoorbeeld ook niet meer op de jaarlijkse sportmarkt mogen verschijnen. Thijs: “Dat willen we natuurlijk liever niet, maar de voordelen wegen straks mogelijk niet meer op tegen de nadelen.”

Advertentie