RUG herziet plannen voor campus in Yantai

Vandaag werd bekend dat de Groningse universiteitsraad een ultimatum heeft gesteld: het bestuur moet stoppen met de plannen voor een campus in China.

In Yantai wilde de RUG een campus openen waar studenten hele opleidingen zouden kunnen volgen. Een nieuwe wet maakt erkenning van zulke Nederlandse opleidingen in het buitenland mogelijk, maar de RUG gaat er dus toch geen gebruik van maken.

De buitenlandplannen gaan niet helemaal overboord. “Samen met de faculteiten en opleidingen onderzoeken we de komende tijd welke andere vormen van samenwerking in Yantai mogelijk zijn”, zegt collegevoorzitter Sibrand Poppema.

Het bestuur benadrukt hoe belangrijk internationalisering is. “De RUG werkt al decennia lang samen op het gebied van onderwijs en onderzoek met internationale universiteiten, onder andere in China. Dat heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de positie die de RUG heeft ingenomen in de mondiale academische wereld.”

Een meerderheid van de Groningse universiteitsraad verzette zich de afgelopen maanden tegen de plannen voor een campus in het Chinese Yantai. Zowel onder studenten als medewerkers was er niet genoeg steun voor de ambities van het bestuur. Dat was eigenlijk in augustus al duidelijk. Toen trok het bestuur zijn plannen voorlopig terug om aan een beter voorstel te werken.

De meeste raadsleden wilden er niet langer op wachten. Ze stelden het bestuur een ultimatum, onthulde de NOS. Vóór woensdag moest het bestuur de plannen stopzetten.

De plannen voor een campus in het Chinese Yantai trokken landelijk de aandacht. Wat heeft een Nederlandse universiteit te zoeken in een land waar de mensenrechten geschonden worden en dissidente stemmen worden gesmoord? En hoe zit het met de financiële risico’s?

Ook in de politiek heerst vanaf het begin af aan veel argwaan tegen de plannen, maar de situatie werd zo goed als onhoudbaar na het nieuws dat de Chinese communistische partij een afgevaardigde in het bestuur van de Groningse campus zou zetten. Minister Van Engelshoven noemde dit zorgwekkend: “Ik ben van mening dat de academische vrijheid, ook aan een Nederlandse opleiding in het buitenland, nooit ter discussie mag staan.”

“In augustus had de universiteitsraad een waslijst met vragen”, zegt docent Casper Albers van de personeelsfractie. “We hebben continu contact gehouden met het bestuur om die vragen beantwoord te krijgen. Uiteindelijk slaat de balans voor de meesten van ons negatief door.”

 

Advertentie