Sabbatical rector leidt tot boek over toekomst universiteit

Rector Bert van der Zwaan schreef tijdens zijn sabbatical aan zijn boek over de toekomst van de universiteit.

Bert van der Zwaan werkte tijdens zijn sabbatical niet aan een wetenschappelijk artikel, maar aan een eigen onderzoek naar de toekomst van de universiteit. Halen wij als universiteit het jaar 2040 nog wel?

Afgelopen donderdag lichtte de rector alvast een tipje van de sluier op. Voor een gezelschap van decanen, directeuren en beleidsmedewerkers schetste hij de dilemma’s en de uitdagingen die de universiteit staan te wachten.

Zo verwacht Van der Zwaan dat de overheid zich verder terugtrekt en dat studenten in de toekomst een hoger collegegeld gaan betalen. Studenten zullen zich daarom ook meer gaan afvragen waar ze het meeste waar voor hun geld krijgen. En dan hoeft volgens de rector niet per se met één opleiding op één plek. Steeds meer studenten zullen digitale cursussen gaan volgen en zo zelf een eigen opleiding samenstellen. Studeren zal ook iets zijn wat mensen hun hele leven blijven doen.

De rector denkt bovendien dat Azië dominanter wordt en dat urbanisatie leidt tot grote megasteden die het talent zullen aantrekken. In Europa zullen netwerken van kennisinstellingen heel belangrijk worden.

De universiteit zal volgens Van der Zwaan beter moeten inspelen op deze ontwikkelingen door een brede bachelor met een sterke koppeling van onderwijs en onderzoek aan te bieden. Het onderzoek zal interdisciplinairder worden en zich meer richten op maatschappelijke problemen. Bovendien moeten campusuniversiteiten hun meerwaarde gaan bewijzen door goede faciliteiten en een sterke community.

De komende periode gaat de universiteit zich buigen over een nieuw strategisch plan. Van der Zwaan zal zijn bevindingen daar zeker in meenemen. Zijn boek hoopt hij zo spoedig mogelijk te publiceren.      

Advertentie