Senatoren GroenLinks steunen leenstelsel niet

De leden van GroenLinks in de Eerste Kamer steunen de invoering van een leenstelsel niet. Althans, niet in de huidige vorm, zei senator Ruard Ganzevoort gisteren in actualiteitenprogramma Nieuwsuur.

Ganzevoort is in principe voor de invoering van een leenstelsel, maar vraagt daar wel iets voor terug. GroenLinks wil in ruil voor het afschaffen van de basisbeurs het collegegeld verlagen en de aanvullende beurs verhogen. Verder wil de partij dat de ov-studentenkaart blijft bestaan en de opbrengsten van het leenstelsel terugvloeien naar het hoger onderwijs. “Dat zijn voor ons hele wezenlijke punten”, zei Ganzevoort.

Verrassend is de stellingname niet, want in het verkiezingsprogramma van GroenLinks staat dat de partij alleen onder bepaalde voorwaarden voor het afschaffen van de basisbeurs is. Toch rekende PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom gisteren nog op de steun van zowel GroenLinks als D66 om aan een meerderheid van 40 senaatszetels te komen.

Of D66 voor het huidige leenstelsel stemt, is ook nog maar de vraag. De partij vindt dat er meer geld naar hoger onderwijs moet, terwijl de opbrengst van het leenstelsel in de huidige plannen vrijwel helemaal verdwijnt in het primair en voortgezet onderwijs en het mbo.

Bovendien is D66-senator Thom de Graaf als voorzitter van de HBO-raad mordicus tegen het afschaffen van de basisbeurs, omdat dit de toegankelijkheid van het hbo in gevaar brengt. De hogescholen schatten dat er zeker 20.000 studenten zullen afzien van een hbo-opleiding.

In principe zou de steun van D66, SGP, 50Plus en de Onafhankelijke Senaatsfractie genoeg zijn om het leenstelsel in te voeren. Met regeringsfracties VVD en PvdA hebben zij 38 van de 75 zetels in de Eerste Kamer. Maar als de Graaf dus tegenstemt, gaat het feest voor de VVD en PvdA niet door.

Advertentie