Sommige tijdelijke onderzoekers lopen coronasteun mis

Foto: Pixabay

Veel arts-promovendi sprongen tijdens de coronacrisis bij in de zorg en liepen onderzoeksvertraging op. Promovendi Netwerk Nederland (PNN) noemde het begin dit jaar schrijnend dat een deel van hen geen verlenging van hun tijdelijke contract krijgt.

NPO
Want de 162 miljoen euro die het kabinet via het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) beschikbaar stelt om onderzoekers met een tijdelijk contract te helpen, is alleen bestemd voor universiteiten, hogescholen en academisch ziekenhuizen, en voor NWO- en KNAW-onderzoeksinstituten.

Streekziekenhuizen horen daar niet bij, bevestigt minister Dijkgraaf in antwoord op Kamervragen van VVD en SP. Maar hij heeft nog niet gehoord dat er problemen zijn met de contractverlenging van promovendi die daar werken. Wel belooft hij de Tweede kamer dat hij contact zal opnemen met de universiteiten en academische ziekenhuizen “om te onderzoeken in hoeverre dit speelt en of zij, als nodig, kunnen helpen om een oplossing te vinden”.

Knelpunt
Ook onafhankelijke onderzoeksinstituten vallen buiten de NPO-regeling en krijgen dus geen NPO-middelen voor onderzoeksvertraging. Als voorbeeld noemt Dijkgraaf het Nederlands Kanker Instituut (NKI) dat “een financieel knelpunt ervaart” als gevolg van de vertragingen door corona en dat ook graag compensatie wil. Ook dit zal de minister aankaarten in zijn gesprek met de koepelorganisaties van universiteiten en academische ziekenhuizen.

PNN-voorzitter Meaghan Polack juicht het toe dat minister Dijkgraaf gaat praten met de koepelorganisaties, maar waarschuwt dat die niet over de contractverlenging van deze onderzoekers gaan. Daarvoor moet hij bij de instellingen zelf aankloppen, zegt ze

Advertentie