Mensen van de SP gingen deze week flyeren voor het debat dat ze 24 maart organiseren.

SP in de toekomst toch welkom voor debat in zalen UU

Body: 

De Universiteit Utrecht laat weten dat politieke partijen in principe een zaal op de UU mogen huren als het gaat om een inhoudelijk debat. Eerder vandaag liet de SP weten dat  de universiteit zaalhuur geweigerd had voor een debat over de onafhankelijkheid van de universiteit.

De Universiteit Utrecht laat weten dat politieke partijen in principe een zaal op de UU mogen huren als het gaat om een inhoudelijk debat. Eerder vandaag liet de SP weten dat  de universiteit zaalhuur geweigerd had voor een debat over de onafhankelijkheid van de universiteit.

“De Universiteit Utrecht hecht grote waarde aan het voeren van debat en stelt regelmatig ruimtes beschikbaar voor externen om een inhoudelijke bijeenkomst te organiseren”, schrijft de woordvoerder van de Universiteit Utrecht in een reactie op de open brief die de SP eerder vandaag naar het college van bestuur heeft gezonden. In die brief staat dat de SP als politieke partij geen zaal mocht huren voor een inhoudelijk debat. In dit debat zou het gaan over de vraag of universiteiten hun onafhankelijkheid verliezen door in zee te gaan met grote bedrijven als Danone, waar recentelijk de Groene Amsterdammer over schreef.  

Sandra Beckermans van het wetenschappelijk bureau van de SP vindt het vreemd dat de universiteit wel nauwe contacten mag hebben met het bedrijfsleven, maar dat een discussie vanuit een politieke partij over de onafhankelijkheid van de universiteit niet mag.“Wij wilden graag het debat in De Uithof voeren. Zaal Rood in het Ruppert was heel toepasselijk. Volgens de site zou dat mogen, maar een meneer van het facilitair bedrijf legde mij uit  dat een politieke partij op de UU geen zaal mocht huren. Ik ben nog wel in discussie gegaan. Voor dit debat hadden we juist ook twee wetenschappers en een student van de universiteit uitgenodigd". 

Achteraf blijkt er binnen de UU onduidelijkheid te zijn over de precieze criteria voor het verhuren van zalen aan externen. In het verleden is er afgesproken dat flyeren voor politieke doeleinden en het voeren van een politieke campagne in zalen van de UU niet is toegestaan. Die richtlijn is volgens een medewerker van het Facilitair Service Centrum ook gevolgd. Dat is anders wanneer een faculteit of een docent een inhoudelijke activiteit organiseert met betrokkenheid van een politieke partij. Bij twijfel speelt het servicecentrum het verzoek door naar de verantwoordelijken op het gebied van communicatie.

Volgens de woordvoerder van de UU zijn in dit geval de regels te strikt gehanteerd. Bij een aanvraag moet gekeken worden of de inhoud en opzet past binnen de activiteiten van de universiteit. In dit geval ging het niet om een politieke campagne, maar om een inhoudelijk debat en had die toestemming wel gegeven kunnen worden.

Overigens constateert Beckermans dat de UU niet de enige universiteit is waar de partij geen toestemming krijgen om het debat op de universiteit zelf te houden. Ook in Delft en Groningen is gekozen voor een locatie buiten het universitaire terrein.

Het debat over de verhouding universiteit-bedrijfsleven met onder meer neurowetenschapper en voormalig DUB-columnist Marian Joëls, filosoof Rutger Claassen, UU-student Mathijs Mantel en SP-Kamerlid Jasper van Dijk gaat wel door, maar niet op de universiteit. Het debat vindt nu plaats in de Kargadoor op de Oudegracht 36 op 24 maart om 19.30 uur. Donderdag zal een promotieteam van de SP verkleed als Danoontje flyeren om aandacht te vragen voor het debat.

Facebook Twitter Whatsapp Mail