Spelling terug in centraal examen

Body: 

Dit jaar konden eindexamenkandidaten van havo en vwo straffeloos spelfouten maken. Maar spelling wordt weer onderdeel van het centraal examen Nederlands, belooft staatssecretaris Dekker van Onderwijs.

Dit jaar konden eindexamenkandidaten van havo en vwo straffeloos spelfouten maken. Maar spelling wordt weer onderdeel van het centraal examen Nederlands, belooft staatssecretaris Dekker van Onderwijs.

Tot ergernis van sommige politici bleven spelfouten en schrijfvaardigheid dit jaar buiten de beoordeling van het centraal examen Nederlands. De Socialistische Partij stelde er Kamervragen over.

In zijn antwoorden meldt staatssecretaris Dekker dat spelling weer terugkeert in het centraal examen. Dat had steeds zijn voorkeur, onderstreept hij. In oktober zei hij al dat het idioot zou zijn als je ondanks spelfouten een “dikke voldoende” kon halen.

Het centraal examen toetst de leesvaardigheid van leerlingen. Tot vorig jaar moesten ze een samenvatting van een tekst schrijven, waarbij spelfouten tot een lager cijfer leidden. Maar uit onderzoek blijkt dat de samenvatting het begrip van een tekst niet goed genoeg meet.

Daarom moesten de leerlingen deze keer vragen beantwoorden over meerdere teksten. De deskundigen hadden volgens Dekker een lichte voorkeur voor een eindexamen zonder puntenaftrek voor spelfouten. Dan zou je de leesvaardigheid beter kunnen meten. Dat vindt hij begrijpelijk, maar hijzelf wil spelling volgende keer toch weer laten meewegen.

Hogescholen en universiteiten hebben soms kritiek op de taalbeheersing van studenten. Op de pabo moeten studenten in het eerste jaar een spellingtoets halen, anders mogen ze niet door naar het tweede jaar. Ook geven sommige universiteiten bijspijkercursussen.

Aan de Universiteit Utrecht beginnen vijf opleidingen dit jaar met een taalvaardigheidsproject. Naast spelling komen daarbij ook andere schrijfvaardigheden aan bod.

CDA en SP pleitten in het verleden voor het meewegen van spelfouten in het hele eindexamen, dus ook bij andere vakken. Daar kleven grote nadelen aan, herhaalt Dekker. Het zou de betrouwbaarheid en validiteit van de examens schaden.

 

Facebook Twitter Whatsapp Mail