Spervuur aan vragen Kamerleden over Engels aan TU's

Foto Universiteit Twente. TU/e campus, foto Arno van den Tillaart

In Eindhoven en Twente spreken ze officieel Engels aan de universiteit. Dat is tegen het zere been van politieke partijen die zich verzetten tegen de verengelsing van het hoger onderwijs.

Eerder probeerde minister Van Engelshoven de verontwaardiging te temperen. Het gaat alleen om de voertaal, verklaarde ze, en niet om de onderwijstaal. Er zijn nog steeds enkele Nederlandstalige opleidingen aan die universiteiten.

Maar VVD, CDA, PVV, SP en GroenLinks leggen zich er niet bij neer. In een schriftelijke vragenronde vuren de Kamerleden allerlei vragen op de minister af, waarin de ideologie van de desbetreffende partij duidelijk doorklinkt.

Controle
Zo wil de VVD onder meer weten hoe het met de controle is gesteld. “Wat zijn stappen die de minister gaat ondernemen als wel blijkt dat het taalbeleid onwenselijke gevolgen heeft voor bijvoorbeeld de toegankelijkheid?” Ook vinden de liberalen het gek dat de overgrote meerderheid van de psychologiestudenten in Twente uit Duitsland komt. Is het wenselijk om een opleiding te financieren voor de Duitse arbeidsmarkt?, willen ze weten.

Het CDA onderstreept de rol van de universiteit in de regio en in de hele Nederlandse samenleving. Vindt de minister niet dat een universiteit het Nederlands als wetenschapstaal moet bewaken? En moet het reilen en zeilen van de universiteit niet begrijpelijk zijn voor buitenstaanders?

Verengelsing
De PVV verwijt de minister dat ze een kunstmatig onderscheid maakt tussen voertaal en onderwijstaal. Dat is niet in de geest van de wet, meent de fractie. Ze zou dit alleen maar doen “om haar ideologische doel te bereiken, namelijk verengelsing”. Dat er aan de universiteit zelf weinig protest klinkt, verbaast de PVV niets gezien het “dwingende Engelstalige klimaat op deze universiteit”. Mensen durven zich niet uit te spreken, is de PVV-gedachte.

De SP voorziet taalproblemen als de medezeggenschap voortaan in het Engels moet vergaderen. Kunnen studenten en docenten van Nederlandse afkomst wel op hetzelfde niveau meepraten en meebeslissen in een tweede taal, “zeker waar het om complexe beleidsstukken gaat”? Ook wil de SP weten wat de gevolgen kunnen zijn van het nieuwe taalbeleid voor de toegankelijkheid van de onderwijsinstelling.

Vruchten
GroenLinks is helemaal niet tegen internationalisering of Engelstalig onderwijs. “Zowel onderwijsinstelling als studenten en docenten plukken de vruchten van kennisuitwisseling en het ervaren van verschillende culturele uitingen.” Maar ook deze partij maakt zich zorgen. “Internationalisering mag nooit dienen als melkkoe om de bekostiging van de instelling in stand te houden”, waarschuwt GroenLinks.

Wat de minister ook antwoordt, ze lijkt niet van plan om het Nederlands als voertaal af te dwingen. Wil de Tweede Kamer dit wel, dan zouden de kamerleden een wetsvoorstel hiervoor kunnen indienen.

Advertentie