SSH-bewoners krijgen geld terug

Bewoners van het IBB, de Tuindorpflats, De Bisschoppen en Casa Confetti hebben jarenlang teveel betaald voor energie. Dat geld kunnen ze nu terugkrijgen.

Het gaat om huurders van vijf studentencomplexen, die daar woonden in de periode 2006-2010. Voor het IBB, de Tuindorpflats, De Bisschoppen, Casa Confetti en een studentencomplex in de Kariboestraat in Tolsteeg, bracht energieleverancier Eneco te weinig heffingskorting in rekening, in totaal ruim een half miljoen euro.

Nadat in september deze overbetaling naar buiten kwam, meldde SSH dat het "zeer moeilijk" is om het geld aan alle 6000 studenten te retourneren. Veel bewoners van toen zijn verhuisd en het kost administratieve handelingen en dus geld om de mensen op te speuren. Daarom vroeg SSH aan BoKS om met alternatieven te komen om het geld te besteden. Gedacht werd aan een financiering van duurzaamheidsprojecten, zoals groenstroken en betere isolatie van de complexen.

Een commissie van BoKS die de alternatieven onderzocht komt nu tot de conclusie dat het geld toch naar de huurders moet. Samir Španja, voorzitter van BoKS: “Het is een principekwestie: dit is geld van de huurder. Wij gaan er dan ook voor proberen te zorgen dat het volledige bedrag terugkomt bij de huurders.”

Dat principe is volgens Španja ook de reden dat niet voor de duurzaamheidsprojecten of eventuele andere alternatieven is gekozen. Bij de laatste algemene ledenvergadering op 12 december is over het standpunt gestemd. Twintig procent van de aanwezige leden, aangesloten woonbesturen, namen geen standpunt in. “Zij wilden uit principe niet over andermans geld beslissen”, vertelt Španja.

De SSH legt zich neer bij het standpunt van BoKS. “De mening van huurders is leidend voor ons. We gaan dan ook ons best doen om het geld aan iedereen terug te geven”, zegt woordvoerder Remco de Maaijer van de SSH.

Dat wordt nog best een klus, weet de SSH. Er zijn mensen (meerdere malen) verhuisd en niet iedereen heeft de SSH een verhuisbericht gestuurd. De Maaijer: “Huurders moeten wel begrijpen dat we niet enorme kosten gaan maken. We hebben alleen huurgelden te besteden. Op een gegeven moment moeten we hoge traceerkosten afwegen tegen het belang van de huurder om dit bedrag terug te krijgen.” Samen met BoKS bedenkt SSH acties om alle gegevens te achterhalen, bijvoorbeeld via een advertentie in een landelijk dagblad. 

Mochten niet alle (oud-)bewoners opgespoord kunnen worden, dan zal het geld dat over is wat BoKS betreft besteed moeten worden aan de betreffende complexen. Bijvoorbeeld in duurzaamheid van de panden. “Maar in principe moet iedereen gewoon zijn geld krijgen”, vindt Samir Španja. De hoogte van het bedrag per persoon zal wisselen, omdat de berekeningen voor energiebelasting per complex verschillen. 

Advertentie