SSH neemt gas terug met campuscontracten

SSH doet het rustiger aan met de invoering van campuscontracten. De studentenhuisvester wil het startersprobleem in Utrecht niet groter maken. Kleine zelfstandige woningen krijgen geen campusclausule en in de complexen Warande, Enny Vredelaan en een deel van de stadspanden worden langblijvers tot 2016 gedoogd.

Daarnaast krijgen 35 bewoners van IBB en TWC, die nog geen campuscontract hebben, een eenmalig aanbod voor een andere passende zelfstandige woning. Volgens SSH gaat het hierbij vooral om oud-studenten, maar is dit niet van iedereen bekend. Mochten de bewoners niet akkoord gaan met het alternatief, dan volgt een gang naar de rechter.

De versoepeling van het campuscontractenbeleid is een resultaat van overleg tussen SSH en BoKS, de koepelorganisatie voor SSH-huurders.

Directe aanleiding om het beleid aan te passen is een onderzoek naar de effecten van de campuscontracten, uitgevoerd door de gemeente Utrecht. Daaruit blijkt dat het beleid de uitstroom uit studentenwoningen bevordert, maar dat studenten met campuscontract vervolgens vaker een woning buiten Utrecht zoeken. “Utrecht heeft een startersprobleem”, concludeert SSH-woordvoerder Remco de Maaijer. “We wilden het beleid misschien te snel uitrollen, daarom passen we het nu aan. Als maatschappelijke stichting in Utrecht moet je bij zulke ontwikkelingen coulant zijn.” 

BoKS-voorzitter Samir Španja is blij met de aanpassingen van SSH. “De macro-economische situatie verandert snel: niet alleen op de arbeidsmarkt vormen jongeren een verloren generatie, ook op de woningmarkt. Je moet ze dus perspectief bieden om door te stromen. Bovendien zijn de wachttijden voor studentenkamers momenteel niet lang.”

Door het gedogen van langblijvers in Warande, Enny Vredelaan en Stadspanden II krijgen oud-studenten met campuscontract meer tijd om iets anders te vinden. Španja: “Het is natuurlijk niet de bedoeling dat oud-studenten in een goedkope woning wonen, waardoor studenten alleen maar een dure kamer kunnen krijgen. Maar die situatie is nu niet aan de orde, daarom kan SSH zich nu coulant opstellen.”

In maart 2014 evalueren SSH en BoKS de werkwijze en voortgang van het aanbod voor IBB- en TWC-bewoners. BoKS vindt het van groot belang dat SSH aandacht besteedt aan eventuele zwaarwegende psychosociale problemen van bewoners. 

Španja: “Er zitten veel oudere bewoners tussen die tientallen jaren in de complexen wonen, nog voordat SSH een studentenhuisvester werd. Niet iedereen is geschikt om in een studio te zitten. Zo weet ik dat er een kindsoldaat tussen de studenten woont. Je moet mensen met fatsoen en zorg een passende woning aanbieden.”

BoKS wil dat het aanbod voor alternatieve woningen ook gaat gelden voor bewoners zonder campuscontract in andere complexen, maar daar is nog geen afspraak over gemaakt met SSH. 

Advertentie