SSH positief over pilot met internationals op hospiteerlijsten

Het IBB-complex, foto Wikimedia / Japiot

“Het lijkt erop dat het beeld dat studenten liever geen buitenlandse huisgenoot hebben toch niet helemaal klopt”, stelt Roeland Kreeft. De strategiemanager van de SSH is opgetogen over de voorlopige uitkomsten van een pilot waarbij internationals werden toegevoegd aan de hospiteerlijsten die huizen krijgen als er een kamer vrijkomt. Het betrof internationale studenten die in Utrecht een volledige bachelor of master komen doen.

Tijdens de proefperiode die liep van half juli tot eind augustus werd er voor tweehonderd kamers gehospiteerd. Een derde tot de helft van de vijftien namen van kamerzoekenden die huizen kregen, waren van internationals. In 45 gevallen viel de keuze na de hospiteersessies uiteindelijk ook op een internationale student. “Verrassend vaak”, vindt Kreeft.

Het gaat volgens de SSH om een tussenstand. De huisvester wil de proef nog evalueren en is bezig met het verwerken van de enquêteformulieren die huizen aanleveren. 

Kreeft benadrukt dat er niet op is aangedrongen een international te kiezen. Huizen kregen de suggestie om via Skype te laten hospiteren om internationals een eerlijke kans te geven, maar dat was niet verplicht. Het is nog niet bekend in hoeveel gevallen er virtuele hospiteersessies hebben plaatsgevonden.

Met de proef wilde de SSH volgens Kreeft onderzoeken in hoeverre studentenhuizen bereid zijn om een internationale student die een hele opleiding in Utrecht volgt als huisgenoot te kiezen. De SSH-manager meent dat er een beeld is ontstaan dat studenten helemaal niets moeten hebben van buitenlandse huisgenoten. Hij refereert aan de bekende ‘only Dutch’-teksten in kameradvertenties. Maar ook een onderzoek van ISHA, de organisatie die internationale kamerbewoners in Utrecht vertegenwoordigt, kwam al eens tot de conclusie dat Nederlandse studenten niet graag met internationals samenwonen.

Of Nederlandse studenten ook zoveel bezwaren zouden hebben tegen internationale mede-bewoners die net als zij diplomastudenten zijn, kon de SSH volgens Kreeft nooit verifiëren omdat ook deze groep studenten in speciaal voor internationals gereserveerde shortstay-eenheden terecht komt. 

De studentenhuisvester zegt er de voorkeur aan te geven om internationale diplomastudenten een reguliere kamer aan te bieden en het beperkte contingent gemeubileerde shortstay-kamers vooral voor uitwisselingsstudenten te bewaren. Kreeft: “Diplomastudenten volgen net als Nederlandse studenten een volledige opleiding aan een Utrechtse onderwijsinstelling, maar stuiten op twee obstakels: zij zijn niet in de gelegenheid om zich twee of drie jaar van te voren al bij ons in te schrijven en ze kunnen ook niet zomaar even komen hospiteren als ze in Bulgarije of Zuid-Korea zitten. Daar bood deze pilot een uitkomst voor.”  

Kreeft erkent ook enkele negatieve reacties te hebben gekregen op de tijdelijke voorrangspositie van buitenlandse studenten. "Wij hebben uitgelegd dat dit voor de pilot onvermijdelijk was. De methodiek die we bij de pilot hebben gehanteerd is niet bedoeld om standaard te gaan inzetten. We gaan nu eerst in gesprek met huurderskoepel Boks en gaan daarna bedenken hoe we hiermee verder gaan. Onze bedoeling is wel dat internationale diplomastudenten een faire kans moeten krijgen om een kamer te bemachtigen. Hoe dat het beste kan, is dus nog onderwerp van gesprek."

Advertentie