Stadsdebatten moeten burgerparticipatie stimuleren

Body: 

Leefbaarheid in de stad is een belangrijk onderwerp van de drie Grote Stadsdebatten die Studium Generale ook dit jaar weer organiseert. Het eerste debat is vanavond en gaat over de creatieve stad.

Leefbaarheid in de stad is een belangrijk onderwerp van de drie Grote Stadsdebatten die Studium Generale ook dit jaar weer organiseert. Het eerste debat is vanavond en gaat over de creatieve stad.

“Tegenwoordig zie je een grotere beweging van staat naar stad, waarbij steeds meer beleid op lokaal niveau moet worden vormgegeven”, vertelt Rick Berends, programmamaker van Studium Generale. Studium Generale speelt hierop in door in samenwerking met de gemeente Utrecht, burgers, wetenschappers en ondernemingen te debatteren over leefbaarheid in de stad.

Vanavond staat het  eerste debat op het programma met als thema ‘de creatieve stad’. Hoe kun je met creatieve oplossingen de leefbaarheid van de stad verbeteren? Als voorbeeld zal het gaan over kunstenaars die flats in Kanaleneiland trachten om te toveren tot bruisende plekken. Deelnemers zijn onder meer de Utrechtse hoogleraar Pieter Hooimeijer, de wethouder Gilbert Isabella en Kim Putters die directeur is van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

De tweede avond heeft als thema ‘All human rights are local’. Mensenrechten zijn een speerpunt van de stad Utrecht en in dit debat wordt gekeken hoe Utrechtse wijken omgaan met  veiligheid en onderdak voor iedereen. Burgemeester Aleid Wolfsen en mensenrechtenspecialist Barbara Oomen zijn dan onder meer de sprekers.

In het laatste debat tenslotte staat ‘de gezonde stad’ centraal. Hoe pak je in Utrecht obesitas aan? En welke projecten op het gebied van stadslandbouw zijn er en welk effect hebben die? Aan het woord komen deze avond Felix Cohen van het Voedselcentrum, wethouder Victor Everhardt en de Sociaal-geograaf Martin Dijst.

Kenmerkend voor de stadsdebatten is volgens Rick Berends dat het gaat om thema’s die weliswaar in de hele samenleving spelen, maar pas echt concreet gemaakt kunnen worden op lokaal niveau. Het doel is dan ook dat de vier partijen die bij de debatten aanwezig zullen zijn –burgers, de gemeente, wetenschappers en ondernemingen- veel van elkaar leren, ontdekken waar de knelpunten liggen en samen tot nieuwe inzichten komen.

Studium Generale wil graag burgerparticipatie laten werken en burgers inzicht bieden in de complexe situaties die leven binnen de stad. Berends: “Voorwaarde daarvoor is dat burgers eerst zelf eigenaar worden van het debat. Zij moeten de kans krijgen om hun stem te laten horen en het gevoel hebben dat er naar hen geluisterd wordt.”

De Grote Stadsbebatten vinden plaats op maandag 23 september, 21 oktober en 18 november van 20.00 tot 21.30 uur in de Aula van het Academiegebouw. De debatten zijn voor iedereen vrij toegankelijk.

 

 

Facebook Twitter Whatsapp Mail