Interessant voor studenten zonder studiefinanciering

STAP-subsidie nu ook voor meerjarige opleidingen

Vanaf vorig jaar konden Nederlanders 1.000 euro STAP-subsidie aanvragen voor scholing. Maar dat kon alleen voor korte cursussen en niet voor opleidingen van een paar jaar. Vanaf 1 juli verandert dat. De scholingssteun wordt dan interessant voor studenten zonder studiefinanciering. Die zijn ouder dan 30 of volgen een deeltijdopleiding.  

Geen voorrang
Het STAP-budget is beperkt en de belangstelling is groot. Niet iedereen die zich aanmeldt, krijgt daarom ook daadwerkelijk subsidie toegekend. Wie op de aanmelddatum vóór tien uur bij uitkeringsorganisatie UWV in de online wachtrij aansluit, maakt een kans. Er wordt vervolgens geloot wie de gelukkigen zijn. Voor studenten van meerjarige opleidingen kan dat betekenen dat ze het ene jaar wel en het andere jaar geen subsidie krijgen. Voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen: “Onze studenten zitten elk jaar in onzekerheid, dat kan zo niet.”

Studenten die een meerjarige opleiding volgen moeten bij hun aanvraag een bewijs van aanmelding of deelname kunnen laten zien. Niet alle hogescholen werken hieraan mee omdat het aantal studenten dat gebruik kan maken van STAP én de subsidie ook toegekend krijgt, zeer beperkt is en daardoor onevenredig veel administratieve last voor de hogescholen oplevert.

Eerstejaars
Er zijn zes aanvraagmogelijkheden per jaar. Studenten die zich inschrijven voor het eerste studiejaar kunnen al op 1 mei een aanvraag doen mits hun instelling op dat moment al meedoet met STAP. Ouderejaars moeten sowieso wachten tot 1 juli. Vanaf dan zal het ook mogelijk zijn om een startdatum in het verleden op te geven bij UWV, en subsidie te krijgen voor een tweede of hoger studiejaar van een opleiding die al is gestart.

Advertentie