Steeds meer internationale studenten vertrekken na afstuderen, weet Nuffic

Foto Pixabay

Het is een dubbele boodschap die het Nuffic vandaag verspreidt. Het goede nieuws: er zijn steeds meer buitenlandse afgestudeerden in Nederland en dat is goed voor de economie. Het slechte nieuws: een steeds groter deel van hen vertrekt weer snel.

Van alle ‘internationale studenten’ die aan een hogeschool of universiteit afstudeerden in het studiejaar 2006-2007, woonden er vijf jaar 2.500 in Nederland. Dat aantal stijgt naar zo’n 3.500 van de lichting 2012-2013.

In absolute aantallen blijven er dus meer ‘internationale talenten’ in Nederland, concludeert Nuffic opgetogen. Maar dat is niet het hele verhaal. De blijvers vormen een steeds kleiner deel van alle internationale afgestudeerden.

Schatkist
Internationals die in Nederland blijven, worden gemeten met de stayrate: het percentage internationale afgestudeerden dat na vijf jaar nog in Nederland woont. Deze stayrate is in zes jaar tijd gedaald van 29 procent (lichting 2006) naar 22 procent (lichting 2012).

Eén op de vijf internationale afgestudeerden kiest voorgoed voor Nederland, blijkt uit eerder onderzoek. Deze hoogopgeleiden betalen naar verhouding veel belasting en dat levert de schatkist jaarlijks 1,64 miljard euro op.    Bron: Nuffic (2018), Stayrate van internationale afgestudeerden in Nederland.

Met name technici blijven na hun studie vaak in Nederland: 41 procent van de academici en 26 procent van de hbo’ers onder hen. De internationale studenten van de TU Eindhoven springen in het oog: meer dan de helft voelt zich hier thuis.

Ook afgestudeerden in onderwijs, gezondheidszorg en natuur vinden hier vaak een baan, want in die vakgebieden zijn er tekorten. Ook veel afgestudeerden van kunstacademies vervolgen hier hun carrière.

Nuffic vermoedt dat de stayrate weer zal stijgen nu de economie aantrekt. Vijf jaar geleden kampte Nederland nog met de naweeën van de economische crisis die in 2008 wereldwijd uitbrak, waardoor het voor de internationale afgestudeerden minder makkelijk was om een baan te vinden. Dat is nu anders.

Engelstalig
Nuffic kijkt overigens niet naar buitenlandse studenten, maar naar internationale studenten. Daartoe behoren bijvoorbeeld ook Nederlanders die in het buitenland zijn opgegroeid. Verder telt Nuffic de studenten mee die wél aan een Nederlandse instelling studeerden maar in die tijd niet in Nederland woonden. Dat kunnen bijvoorbeeld Duitse of Belgische studenten zijn.

De komst van buitenlandse studenten ligt gevoelig. Critici menen dat universiteiten en hogescholen de kwaliteit van het onderwijs ondergraven door steeds meer Engelstalig onderwijs te bieden. De onderwijsinstellingen stellen dat het onderwijs juist beter wordt van een international classroom.

In juni 2018 maakte het Centraal Planbureau bekend dat 35 procent van de internationals die afstuderen aan een universiteit in Nederland blijft. Het CBS hanteert weer net iets andere definities. De statistici kijken alleen naar de studenten die tijdens hun studie daadwerkelijk in Nederland woonden en die geen Nederlands paspoort hadden.

Advertentie