Steeds meer onderzoek op Caribische eilanden

Universiteit van Aruba Foto Wikipedia

Het Caribische deel van het koninkrijk der Nederlanden bestaat uit de eilanden Aruba, Curaçao en Sint Maarten (aparte landen) en Sint Eustatius, Bonaire en Saba (bijzondere gemeenten). Er wonen bijna 330 duizend mensen.

Gestage groei
Het aantal wetenschappelijke artikelen afkomstig van de eilanden groeide gestaag van bijna niets in 2012 naar minstens 111 in het afgelopen jaar. Die komen vooral van de ziekenhuizen en de Amerikaanse medical schools op de eilanden.

Dat blijkt uit een analyse van het Rathenau Instituut in opdracht van het ministerie van OCW. Precieze tellingen heeft het instituut niet, omdat sommige publicaties buiten het veelgebruikte Web of Science vallen.

Die wetenschappelijke publicaties zijn vaak in samenwerking met onderzoekers uit Nederland en de Verenigde Staten, met name onderzoekers in Amsterdam (UvA), Maastricht, Groningen en Utrecht.

NWO programma
De eilanden tellen vier publiek bekostigde universiteiten, die ook hbo-opleidingen aanbieden. De aandacht voor de ontwikkeling van kennis en onderzoek groeit, mede door het NWO-programma Caribisch Onderzoek.

Maar er blijven ook kansen onbenut. “Wij vermoeden dat het onderzoek op de eilanden nog verder kan toenemen als onderzoekers meer gebruik maken van de middelen die de Europese Unie beschikbaar stelt”, zegt Alexandra Vennekens van het Rathenau Instituut. De Franse overzeese gebieden halen volgens haar meer subsidies binnen.

Tags: antillen

Advertentie