Stemmen voor de faculteitsraad behalve als je Geowetenschappen studeert

Creative commons: pixabay

De UU kent meerdere medezeggenschapsorganen waarin studenten en docenten mogen meepraten over het beleid van de universiteit en de onderwijsinstelling mogen adviseren. Zo heeft iedere studie een Opleidingscommissie (OC) die onder andere de cursusevaluaties van studenten bekijkt. Daarnaast zijn er zeven faculteitsraden die zaken bespreken die alle studies binnen een faculteit raken. Daarboven zit de Universiteitsraad die zich bemoeit met ontwikkelingen die de hele UU treffen. Vertegenwoordigers van de laatste twee medezeggenschapsorganen worden gekozen. Voor de studentengeleding van de faculteitsraden en de Universiteitsraad zijn daar ieder jaar verkiezingen voor. Medewerkers hoeven minder vaak naar de stembus. Wie er volgend collegejaar de stem van studenten vertegenwoordigt, wordt bepaald tijdens de verkiezingen van maandag 14 mei tot en met woensdag 16 mei.

Bij de Universiteitsraad zijn er 82 studenten die zich verkiesbaar hebben gesteld voor twaalf beschikbare zetels.  Bij alle faculteitsraden staan er 118 studenten op de kandidatenlijst voor in het totaal 62 zetels. Dat betekent niet dat er ook overal wat te kiezen is. Bij Geowetenschappen hebben zich net zo veel studenten kandidaat gesteld als er zetels zijn. Dit betekent dat de studenten allemaal automatisch gekozen zijn en dat studenten Geowetenschappen volgende week alleen hun stem mogen uitbrengen voor de U-raad. Dat terwijl de studenten van Sociale Wetenschappen, volgens de kiescommissie, voor het eerst in vijftien jaar weer faculteitsraadsverkiezingen hebben. DUB zette de belangrijkste informatie per faculteit op een rij.

Bètawetenschappen
Bij de faculteit Bètawetenschappen zijn er zeven zogenaamde kiesdistricten. Dit betekent dat elk van de zes departementen een eigen zetel heeft en dat er daarnaast één zetel is namens alle departementen. Als er meerdere studenten zich verkiesbaar stellen voor een zetel, dan zijn er verkiezingen binnen dat district. Bij Bètawetenschappen zijn er dit collegejaar voor vijf van de zeven districten geen verkiezingen. Voor de Wiskunde en de overkoepelende zetel zijn die er wel. Vanuit het departement Wiskunde hebben zich twee studenten kandidaat gesteld en voor het overkoepelende district zijn er zelfs zestien kandidaten. Lijst Vuur doet met drie kandidaten mee en dertien studenten hebben zich vanuit Bètabelang kandidaat gesteld.

Diergeneeskunde
Bij Diergeneeskunde zijn er acht studentzetels in de faculteitsraad. Vier van deze zetels zijn bedoeld voor studenten van de Undergraduate School en vier voor de Veterinary School. Diergeneeskunde-studenten kunnen alleen kiezen wie de Undergraduate School moet vertegenwoordigen; daar hebben zes studenten zich aangemeld voor vier zetels. Voor de Veterinary School hebben zich net zo veel studenten kandidaat gesteld als er zetels zijn. Dat betekent dat iedereen automatisch is gekozen en er geen verkiezingen zijn.

Geesteswetenschappen
De faculteitsraad Geesteswetenschappen heeft twaalf zetels voor studenten. Veertien studenten hebben zich hiervoor verkiesbaar gesteld. Bij de facultaire verkiezingen kunnen studenten kiezen uit twee partijen; Lijst Vuur en Geestwaardig.

In tegenstelling tot bij andere faculteiten, kunnen bij Geesteswetenschappen ook medewerkers volgende week stemmen. Dit heeft te maken met het feit dat er tussentijdse verkiezingen zijn voor twee medewerkerszetels in de faculteitsraad.

Geneeskunde
Bij geneeskunde zijn de negen studentenzetels in het facultaire medezeggenschapsorgaan, de Onderwijs en Onderzoeksraad (O&O), verdeeld over drie districten. Daarin heeft niet iedere richting een gelijk aantal plekken; Geneeskunde (vijf zetels), Biomedische Wetenschappen (drie zetels) en Klinische Gezondheidswetenschappen (één zetel). Alleen in de eerste twee districten zijn volgende week verkiezingen. Voor Klinische Gezondheidswetenschappen zijn die er niet, omdat er geen studenten vanuit die studierichting zich kandidaat hebben gesteld. Dat betekent dat de negende studentenzetel in de faculteitsraad voorlopig leeg blijft.

Dat betekent niet dat studenten Klinische Gezondheidswetenschappen niet mogen stemmen. Ze kunnen wel hun stem uitbrengen op de kandidaten van de andere districten. Daarnaast is er de verwachting dat de negende zetel in de toekomst gevuld gaat worden. Er is een student Klinische Gezondheidswetenschappen geïnteresseerd om in de O&O te gaan, maar hij is nu nog pre-masterstudent. Hij zal tot die tijd een adviserende rol vervullen.

Geowetenschappen
Bij de faculteit Geowetenschappen zijn geen verkiezingen voor de faculteitsraad. In eerste instantie leek het er wel op dat die er zouden zijn. Echter heeft een aantal studenten hun kandidaatstelling niet definitief gemaakt. Hierdoor zijn er acht kandidaten voor acht zetels. Daardoor zijn alle kandidaten automatisch verkozen en verkiezingen niet nodig. 

Rebo
Bij de faculteit Rebo doen de meeste partijen mee aan de verkiezingen. Er zijn vijf partijen met in totaal 25 studenten voor twaalf zetels. Toch zijn er niet voor al deze studentzetels verkiezingen. Bij de faculteit Rebo zijn de zetels verdeeld in drie districten: economie (drie zetels), B&O (drie zetels) en rechtsgeleerdheid (zes zetels). Namens de studie economie hebben zich drie studenten kandidaat gesteld, zij zijn meteen gekozen aangezien dit evenveel is als het aantal beschikbare plaatsen. Hetzelfde geldt voor het district B&O. Alleen bij rechtsgeleerdheid zal er nog bepaald moeten worden wie van de negentien kandidaten daadwerkelijk plaatsneemt in de faculteitsraad. Studenten kunnen kiezen uit drie partijen: Lijst JSVU, Lijst Vuur en Lijst Rechtzetten. 

Sociale Wetenschappen
Voor de faculteitsraad Sociale Wetenschappen hebben zich negen studenten kandidaat gesteld, terwijl er zeven beschikbare zetels zijn. Dit betekent dat studenten volgende week hun vertegenwoordiger kunnen kiezen. Dit is uniek omdat hier naar schatting de afgelopen vijftien jaar geen sprake van zou zijn geweest. Er zijn twee partijen: Lijst Stem en Lijst LEF. 

Op 18 mei worden de uitslagen van de verkiezingen bekendgemaakt.

 

Advertentie