Stichting OER blijft bestaan

Een OER-symposium twee jaar geleden in de Boothzaal van de UB naar aanleiding van een rapport over studievertraging.

Ondanks het verlies van bestuursbeurzen en de jaarlijkse subsidie verricht Stichting OER ook volgend jaar onderzoeken naar de kwaliteit van het Utrechtse onderwijs. De stichting gaat per onderzoeksvoorstel financiële steun aanvragen bij de UU.

Stichting OER gaat door!, juicht voorzitter Anne Heger woensdag op de site van de stichting. Opmerkelijk nieuws. Begin februari zat OER in zak en as toen de UU aankondigde de bestuursbeurzen voor de stichting in te trekken en ook de structurele subsidie van 1500 euro af te schaffen.

Van die maatregelen heeft de UU in de afgelopen weken niets teruggetrokken. Wel hebben er gesprekken plaatsgevonden over de wijze waarop de Stichting OER haar onderzoeken toch kan voortzetten.

Afgesproken is nu dat OER aanspraak kan maken op bijdragen uit het activiteitenfonds dat de UU en HU samen beheren. Voorwaarde is wel dat de stichting nauwere banden aanknoopt met de universiteitsraad en faculteitsraden. Dit moet ervoor zorgen dat de onderzoeken van OER relevanter worden. De afgelopen jaren was er wel eens de kritiek dat de organisatie met rapporten kwam die niet aansloten op discussies die er binnen de medezeggenschap gevoerd werden.

Aan de telefoon geeft Anne toe dat de nieuwe regeling veel minder zekerheid biedt dan de structurele ondersteuning die OER tot nu genoot. “Maar er is ook een positieve kant. Wij worden nu extra geprikkeld om met doordachte plannen en een goede onderzoeksopzet te komen. Daarnaast kunnen we straks gebruik maken van de expertise uit de medezeggenschap en is ons ook op andere vlakken al ondersteuning toegezegd, bijvoorbeeld waar het gaat om methodologie en statistiek.”

De Stichting OER is inmiddels alweer op zoek naar nieuwe bestuursleden voor het volgende jaar. Die zullen hun werk waarschijnlijk zonder bestuursbeurzen moeten doen, al kan een organisatie voor speciale activiteiten ook beurzen aanvragen bij de UU. “Maar nieuwe bestuursleden moeten vooral gemotiveerd zijn om iets aan de onderwijskwaliteit aan de UU te doen. Het staat nog goed op je cv ook.”

In mei komt Stichting OER met een nieuw rapport over het gebruik van Engels in de masterfase.

Advertentie