Strop UCU: studenten zoek in administratieve procedures

Het University College Utrecht loopt waarschijnlijk 80.000 euro overheidsgeld mis, omdat van sommige studenten niet vaststaat dat ze in Nederland woonden tijdens hun studie. Opmerkelijk, want collegestudenten zijn verplicht zich op het Kromhoutterrein te vestigen.

Wanneer een universiteit overheidsbekostiging wil krijgen voor hun buitenlandse studenten dan moeten die studenten afkomstig zijn uit een EU- land en in Nederland wonen, of in ieder geval zeer dicht bij Nederland. Die zogenoemde woonplaatsvereiste moet voorkomen dat hoger onderwijsinstellingen geld opstrijken voor studenten die zich niet of nauwelijks in Nederland laten zien.

Bewijzen dat studenten in Nederland wonen, zou voor het University College Utrecht (UCU) geen problemen mogen opleveren. Met uitzondering van derdejaars zijn alle studenten immers verplicht om op het collegeterrein in Utrecht-Oost te komen wonen. Toch kreeg het UCU onlangs te horen dat er geen bekostiging zou worden uitgekeerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs voor 27 studenten die in het studiejaar 2010-2011 in Utrecht studeerden. Een schadepost van 80.000 euro.

“Onze gegevens wijken af van die van DUO”, legt managing director Bettina Nelemans uit. “Volgens ons stonden de studenten gewoon ingeschreven bij de Gemeentelijke Basisadministratie die hun gegevens moet doorgeven. Onze medewerkers gaan nota bene mee als nieuwe buitenlandse studenten zich gaan inschrijven bij de gemeente. DUO kan die studenten echter niet terugvinden in de gegevens die ze via de GBA hebben gekregen en bekostigt daarom niet. Helaas zijn we daar laat achter gekomen.”

Vooralsnog is het Nelemans onduidelijk waar het in de procedure fout is gegaan. Wellicht moet de zaak ook als afgedaan beschouwd worden, omdat de beroepstermijn bij DUO verstreken is. Als extra zekerheidsmaatregel vraagt het UCU sinds dit jaar een ondertekende adressenlijst op van alle studenten die staan ingeschreven bij de GBA.

Advertentie