Student met handicap kritisch

Studenten die hinder ondervinden van een handicap, zijn nog altijd matig te spreken over hun begeleiding. Ook bij de UU laat de hulp te wensen over.

Bijna acht procent van de universitaire studenten die in 2011 de Nationale Studenten Enquête invulden, gaf aan een studiebeperking te hebben. De helft van hen is dyslectisch of getallenblind, vijftien procent heeft psychische problemen en tien procent is chronisch ziek. Fysieke handicaps als bewegingsbeperkingen en gezichts- of gehoorstoornissen tellen samen op tot zeven procent.

Net als in 2010 zijn ze het meest tevreden over de Wageningen Universiteit die een 7,2 als rapportcijfer krijgt, en de Universiteit Twente (7,01). Op enige afstand volgt de TU Eindhoven (6,76) die zich in 2011 flink verbeterd heeft.

Hekkensluiter van de ranglijst is opnieuw de Universiteit van Amsterdam (5,87) met een nog grotere achterstand dan in 2010. De Universiteit Utrecht (6.20) scoort beter, maar laat buiten de UvA alleen Leiden achter zich op een ranglijst van alle universiteiten (red. DUB).

Het rapport “Studeren met een Handicap 2011” is samengesteld door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie in Leiden, in opdracht van het expertisecentrum handicap + studie.

Advertentie