Student uit de spits? Ook UU denkt mee met NS

NS overweegt beloningen voor studenten die in daluren reizen. Foto: Flickr/ThomasvandeWeerd

Minder vroege colleges voor eerstejaars of juist meer avondcolleges voor alle studenten. Op verzoek van de NS studeert de UU op maatregelen om de druk op spitstreinen te verlichten. Ook wil de universiteit OV-informatie opnemen in een nieuwe studentenapp. 

De toezeggingen van de UU zijn het resultaat van een gesprek eind vorig jaar op hoog niveau tussen het Utrechtse universiteitsbestuur en NS-topman Roger van Boxtel. Daarnaast vond er kort geleden een brainstorm met vier Utrechtse studentassessoren en NS-vertegenwoordigers plaats.

De spoorwegen voorzien de aankomende twee jaar overvolle treinen door een tekort aan materieel. Zij willen graag dat studenten buiten de spits gaan reizen en vragen onderwijsinstellingen daarom om hulp.

De UU was de eerste universiteit waarmee eind vorig jaar gesprekken werden aangeknoopt. Vooral trajecten van en naar Utrecht zijn immers problematisch in de spitsuren.

De NS heeft waarschijnlijk het meest te winnen bij latere collegetijden voor eerstejaars studenten. Die wonen relatief vaak bij hun ouders en moeten daarom reizen naar de universiteit. Maar of er in Utrecht echt veel te halen is bij deze groep blijft nog even de vraag.

Een eerste analyse wijst volgens Marieke de Bakker, hoofd studentbegeleiding van de UU, uit dat de universiteit al een behoorlijk optimale bezetting van de collegezalen heeft gedurende de dag. Het is ook zeker niet zo dat de colleges om negen uur vaker door eerstejaars bevolkd worden. “Die college-uren zijn nu al gespreid.” 

Toch wil het UU-bestuur nog even verder studeren op het vraagstuk. Daarbij wordt vooral gekeken naar het vaker inroosteren van colleges tussen vijf en zeven in de vroege avond. Vorig jaar werd dat timeslot geïntroduceerd om de druk op collegezalen te verminderen, een beslissing waar vervolgens veel kritiek op kwam. Voor de NS lijkt verlichting van de avondspits echter iets minder urgent te zijn.

Brainstorm met UU-studenten
De NS en de universiteit hebben wel degelijk een gedeeld belang, stelt De Bakker. “We willen allebei graag dat mensen op een fatsoenlijke manier naar hun studie of werk en weer terug kunnen reizen.”

Op initiatief van de UU werd daarom een bijeenkomst georganiseerd met de NS en de studentassessoren van de faculteiten Geowetenschappen, Sociale Wetenschappen, Bètawetenschappen en Geesteswetenschappen. Hen werd gevraagd wat Utrechtse studenten ertoe zou kunnen verleiden de spits te mijden.

Naar aanleiding van die bijeenkomst gaan de NS en de UU onderzoeken of OV-informatie is op te nemen in de nieuwe studentenapp die de universiteit dit najaar wil lanceren. De app zou naar de mening van de studenten ook moeten aangeven in welke treinen het naar verwachting druk zal zijn en wat alternatieve routes zijn om de universiteit te bereiken.

Daarnaast gaat de NS studeren op een beloningssysteem voor het reizen in daluren. Hoe dat precies zou moeten werken, is nog onduidelijk. De gedachten gingen tijdens de brainstorm uit naar kortingen op weekendreizen voor weekkaartbezitters of gratis koppen koffie.

Geld voor onderwijs uit goedkopere OV-kaart
Ook minister Bussemaker dringt overigens bij universiteiten aan op maatregelen om studenten uit de trein te krijgen. Een adviescommissie noemde eind vorig jaar avondcolleges, meer thuis werken en meer fietsen als mogelijke acties.

Deze aanpassingen zouden het ministerie een besparing op kunnen leveren van 200 miljoen euro op de OV-kaart van studenten, een bedrag dat ten goede zou kunnen komen aan de verbetering van het hoger onderwijs. Desondanks reageerden universiteiten destijds afwerend. Zij hadden weinig zin de problemen van de NS op te lossen.

De HU maakte deze week als eerste onderwijsinstelling bekend toch concrete maatregelen te nemen om hogeschoolstudenten buiten de spits te houden. In een convenant met de provincie kondigde de HU vergaande aanpassingen aan. Door het efficiënter gebruik van de eigen onderwijsruimten hoopt de hogeschool overigens ook miljoenen te kunnen bezuinigen.

Volgens Marieke de Bakker ziet de UU geen aanleiding zich aan te sluiten bij de overeenkomst. “Veel van wat de HU nu doet, hebben wij al eerder gedaan”. Het universiteitsbestuur heeft volgens haar – buiten misschien meer avondcolleges tussen vijf en zeven - niet heel veel mogelijkheden meer om met eigen beleid het OV-gebruik in de spits tegen te gaan. “Er wordt door onze medewerkers en studenten bijvoorbeeld ook al relatief veel gefietst.”

Advertentie