Studente geneeskunde verliest rechtszaak over collegegeld

Body: 

Een student geneeskunde van de Vrije Universiteit moet 15.000 euro collegegeld voor haar masteropleiding betalen. Dat kon ze niet weten toen ze aan de opleiding geneeskunde begon.

Een student geneeskunde van de Vrije Universiteit moet 15.000 euro collegegeld voor haar masteropleiding betalen. Dat kon ze niet weten toen ze aan de opleiding geneeskunde begon.

De vrouw werd een paar keer uitgeloot voor geneeskunde en rondde in die tijd een andere opleiding af. Ze behaalde een masterdiploma international public health en begon in september 2009 alsnog aan de bacheloropleiding geneeskunde.

Maar sinds 2010 moeten studenten voor hun tweede studie het hoge instellingscollegegeld betalen. Voor opleidingen in de gezondheidszorg en onderwijs is een uitzondering gemaakt, maar alleen voor mensen die nog geen zorg- of onderwijsopleiding hebben gevolgd.

Afgelopen september, een paar weken na de start van het studiejaar, bleek dat de vrouw 15.000 euro collegegeld moet betalen voor haar driejarige masteropleiding geneeskunde aan de Vrije Universiteit: 45.000 euro in totaal. Ze viel volgens haar universiteit niet onder de uitzonderingen, want de masteropleiding international public health staat geregistreerd als zorgopleiding. De student ging in beroep, kreeg nul op het rekest en stapte uiteindelijk naar de rechters van het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs.

Want de beslissing van de VU druist tegen de geest van de wet in, betoogde de student. De master international public health is helemaal geen zorgopleiding. Je wordt er sociaal-wetenschapper, beleidsmaker of manager mee, maar geen arts of verpleegkundige.

Ze kreeg geen voet aan de grond. Of de rechters het nu met haar eens waren of niet, de betreffende masteropleiding staat nu eenmaal geregistreerd als zorgopleiding. Daarom is ze het instellingscollegegeld verschuldigd.

Had de studentendecaan haar moeten waarschuwen dat dit kon gebeuren? Moet het tarief laag blijven nu hij dat heeft nagelaten? Nee, zeggen de rechters. Misschien heeft de decaan haar niet verteld dat het tarief omhoog kon gaan, hij heeft haar ook zeker niet beloofd dat het tarief gelijk zou blijven.

Dus heeft de student pech. Als ze werkelijk arts wil worden, moet ze 15.000 euro per jaar collegegeld betalen. Overstappen naar een andere universiteit helpt niet: de Vrije Universiteit hanteert het laagste tarief. In Maastricht zou ze 32.000 euro per jaar kwijt zijn.

Facebook Twitter Whatsapp Mail