Studente wil hoog collegegeld aanvechten

In juli 2010 kreeg Inge ter Horst te horen dat ze beter haar hbo opleiding niet kon afmaken om te voorkomen dat ze het hogere collegegeld moest betalen. Nu blijkt dat ze dat beter wel had kunnen doen omdat ze dan een jaar langer recht heeft op een lager tarief. Ze vindt dat onredelijk en wil dit aanvechten.

Inge ter Horst was in juli 2010 bijna klaar met haar opleiding HBO Recht. Ze wilde de studie voortzetten aan de universiteit met een bachelor Rechten. “In die tijd leek het collegegeld omhoog te gaan als je studies zou stapelen. Mij werd verteld dat je beter de ene studie nog niet helemaal af zou ronden en dan met de tweede studie beginnen. Dat heb ik gedaan. Ik had een vak open laten staan en ben een jaar later pas officieel afgestudeerd aan het hbo.”

De discussie over tweede studies heeft sindsdien heel wat voeten in de aarde gehad. Er kwamen overgangsregelingen voor studenten die in 2010 met de tweede studie begonnen. Inge: “Nu kreeg ik recent een brief waarin staat dat ik volgend jaar opeens wel het hoge tarief moet betalen. Voor studenten die voor september 2010 wél de hbo-studie hebben afgerond, geldt dat niet. Zij  mogen een jaar langer het lagere collegegeld betalen. Dat vind ik niet eerlijk.”

De regelingen rond de tweede studie zijn redelijk complex. Jurist Anton van den Hoeven legt uit: “De universiteiten hebben met het ministerie afgesproken dat studenten met een tweede studie tot en met het collegejaar 2012-2013 het instellingstarief betalen, maar dat dit niet hoger zal zijn dan het wettelijk tarief. De universiteiten krijgen hiervoor geld van het ministerie. Die tweede studies werden bekostigd via de zogenaamde subsidieregeling tweede graden. Die afspraak loopt tot en met dit collegejaar. Dat gaat om studenten die een tweede studie zijn begonnen zonder de eerste te hebben afgerond. Die afspraak en subsidieregeling zijn nu niet verlengd en dus was het aan de universiteit om zelf te bepalen wat ze voor die studenten in rekening gaat brengen. Volgend jaar moeten ze het hoge collegegeld betalen. Voor studenten die een tweede studie begonnen zijn nadat ze de eerste hadden afgerond, golden die afspraken niet. Per 2011-2012 is voor een tweede studie die gevolgd wordt na een afgeronde opleiding het instellingstarief verschuldigd. Maar de Universiteit Utrecht heeft in oktober 2010 besloten om dit type studenten voor de periode van het curriculum plus één het lage, wettelijke collegegeld te vragen.”

Van die regeling is Inge de dupe. In de zomer 2010 leek het beter als je de studie nog niet had afgerond. Maar dat veranderde dus in oktober 2010. Toen veranderde de UU haar eigen regels en was het gunstiger geweest om in zomer 2010 wel eerst de studie afgerond te hebben.

Inge: “Ik zit nu in het derde jaar van de bacheloropleiding. Ik wil nog extra vakken doen en heb het vierde jaar nodig. Maar het hoge collegegeld kan ik niet betalen. Het is heel zuur en onredelijk dat mijn studiegenoten die wel in 2010 eerst zijn afgestudeerd een jaar extra krijgen. Dat had ik ook kunnen doen, maar heb ik op advies van deskundigen niet gedaan.”

Volgens Anton van der Hoeven is het probleem dat deze nieuwe wet ook zittende studenten treft, net als bij de OV kaart of aan de oorspronkelijke plannen voor de langstudeerboete. Je kunt als universiteit studenten geen advies meer geven. Je kunt alleen zeggen wat een keuze met de huidige wetgeving betekent.

Vorige week diende er in Amsterdam een rechtszaak van studenten die vinden dat het instellingscollegegeld te hoog is. Ook Inge laat het er niet bij zitten. Ze heeft al een brief geschreven aan de universiteit en als dat niets oplevert, kijkt ze waar haar zaak kan neerleggen. Daarvoor zoekt studenten die in hetzelfde schuitje zitten. Het is niet duidelijk om hoeveel studenten het gaat. “Wij zijn verkeerd voorgelicht en dat heeft nu grote gevolgen.” Inge roept studenten met hetzelfde probleem zich via dit mailadres te melden.

 

Advertentie