Studenten in actie tegen huurstijging omdat woongenot is gedaald

De Ravel, foto DUB

Socius is een relatief jonge woningbouwvereniging die actief is op vijf locaties in Utrecht. De huisvester verzorgt vanuit een sociaal en maatschappelijk betrokken standpunt goedkope woningen. Hier wonen onder meer studenten die een pand delen met  senioren, jonge statushouders of jongeren die uitstromen uit de maatschappelijke opvang.

Filosofiestudent Tim Vos van het actiecomité schreef in mei namens de bewoners een open brief waarin wordt ingaan op het slechte onderhoud wat onder meer een groeiende gevoel van onveiligheid veroorzaakt. Bovendien, zo staat in de open brief, hebben veel bewoners nauwelijks inkomsten door de coronacrisis en zou het Socius sieren daar rekening mee te houden.

“Socius hield de huurverhogingen jarenlang zo laag mogelijk”, legt Tim uit. “Ze paste alleen een inflatiecorrectie toe. Maar de laatste twee jaar zijn de huurprijzen voor veel huurders maximaal verhoogd. Dat mág, maar als dat gebeurt terwijl het onderhoud steeds verder versloft en de omgeving van de woningen onveiliger wordt, vind ik dat onacceptabel.”

Ongenode gasten
Tim, die zelf al vijf jaar woont op de locatie De Ravel in Oog in Al, geeft voorbeelden van de slechte staat van onderhoud: “Liften zijn steeds vaker stuk, de fietsenstalling heeft heel lang niet op slot gekund, er overnachtten ’s winters dak- en thuislozen in het gebouw en er wordt (te) vaak ingebroken. Maar ook de gehorigheid werd niet goed genoeg aangepakt, omdat voor de goedkoopste optie is gekozen.”

Het is vooral de combinatie van verschillende factoren die Tim stoort. “Voor die maximale huurverhoging van 4,1 procent verwacht ik wel een mate van service terug. Die krijgen we echter niet. Op mijn open brief kreeg ik alleen een ontvangstbevestiging van Socius maar de SP en Student & Starter hebben op 19 mei in de gemeenteraad vragen gesteld aan wethouder Kees Diepeveen die met Socius in gesprek is gegaan. Socius heeft drie weken geleden beloofd om alsnog op mijn open brief te reageren. Die belofte is nog steeds niet ingelost.”

Jeffrey Koppelaar, gemeenteraadslid voor Student & Starter las de open brief van Tim Vos op Facebook. “Die triggerde mij. Dit is niet hoe je met huurders omgaat – zeker nu, in tijden van Corona. De inkomsten van studenten zijn vaak gekelderd, omdat hun bijbaantjes meestal zijn geschrapt. Alleen al daarom is het niet netjes om nu de huurprijzen maximaal te verhogen.” Samen met de SP ondernam hij actie.

Oude panden, tijdelijke bewoning
Telefonisch wil Socius niet reageren, maar op het verzoek om een schriftelijke reactie komt binnen enkele uren een e-mail. Op het gesprek met de wethouder wil de huisvester niet ingaan omdat de dialoog nog loopt. Als het gaat om de klachten, schrijft Socius niet te weten dat het woongenot is afgenomen. Socius legt de oorzaak hiervan bij de leeftijd van het onroerend goed en de tijdelijke bewoning. De Ravel opende de deuren in 2015 en wordt tot 2025 verhuurd. “Onze panden zijn getransformeerde kantoor- en zorgpanden. Ze zijn hiermee van tijdelijke aard. Hierdoor is voortdurend onderhoud nodig. Dit betekent dat sommige installaties, zoals bijvoorbeeld de liften, vaker onderhoud vragen dan bij een nieuw pand het geval is. Huurders zijn dit wellicht anders gewend. Geheel vernieuwen of vervangen is door de korte loopduur van dit soort locaties financieel helaas niet haalbaar. Op de lopende onderhoudsklachten proberen we te reageren binnen de voor ons geldende termijn. Hier zijn we continu mee bezig.”

Socius reageert ook op de maximale huurverhoging. Eén van de redenen voor deze verhoging is dat Socius geld wil reserveren voor bewonersinitiatieven en gezelligheid. Maar, belangrijker: Socius verhoogt de huur maximaal als zij een woning “in het verleden voor veel minder verhuurden dan de prijs uit de puntentelling. De reden hiervoor is tweeledig”, legt de huisvester uit. “Ten eerste willen we meer investeren in sociale wooninitiatieven, daar is geld voor nodig. Ten tweede willen we ruimte creëren om, als dat nodig is, individuele huurders tegemoet te komen die zwaar getroffen worden door de huidige crisis. We hebben huurders via onze website en de huurverhogingsbrief opgeroepen om, als hier sprake van is, contact met ons op te nemen.”

Maximale huurverhoging
Tot nog toe kreeg Tim Vos geen reactie van Socius omdat het gesprek met de wethouder nog niet was afgelopen, maar na vragen van DUB stuurt Socius Tim een e-mail. Tim: “Daarin staat dat ze niet van de klachten wisten, maar mijn open brief is in diverse Facebookgroepen wel degelijk gelezen door Socius-medewerkers. Dat zou voldoende moeten zijn om er iets mee te doen.”

“Daarnaast beweert Socius dat de huur maximaal is verhoogd omdat hun verhuurder, de gemeente Utrecht, óók een maximale huurverhoging heeft doorgevoerd. Dat klopt niet, volgens de gemeente.” Vos heeft namelijk ook contact gehad met beleidsmedewerker Frank Meijer, die hem heeft laten weten dat de huur alleen met een inflatiecorrectie is verhoogd. Voor De Ravel klopt dat, geeft Socius toe, maar voor hun andere locaties niet.

Koppelaar van Student & Starter is niet tevreden met de antwoorden van Socius: “Dit siert Socius niet. Socius presenteert zich als een sociaal en maatschappelijk bewogen onderneming. Het geld voor activiteiten die ze sowieso al ondernemen, wordt nu als excuus gebruikt om huren te verhogen. Ik vind het smakeloos.’

Koppelaar vindt de ouderdom van de getransformeerde kantoorpanden een slap excuus. “Dat neemt echt niet weg dat je een fietsenstalling goed op slot moet kunnen zetten en ontlasting van insluipers in het trappenhuis moet kunnen opruimen.” Hij blijft betrokken en ziet vooruit naar een landelijke demonstratie die de SP op zaterdag 27 juni wil organiseren voor huurbevriezing vanwege Corona. Daarbij wil de SP, vanwege deze klachten, ook De Ravel aandoen.


 

Advertentie