Kostenposten veel hoger dan in voorgaande jaren

Studenten boos over schadeclaims UCU voor gebreken aan kamers

UCU Foto: UCU
Eigen foto's UCU-studenten

De 720 UCU-studenten die op de internationale campus op het Kromhoutterrein wonen, wisselen jaarlijks van kamer. Na het verlaten van hun kamer bekijkt de eigenaar van het complex ‘Lekstede Wonen’ of er schade is aan de kamers en de gemeenschappelijke ruimten of aan het meubilair.

De reparatie- of vervangingskosten van schades die niet eerder gemeld waren, brengt Lekstede in rekening bij het University College. Dat verrekent de schadeposten vervolgens met de studenten. “Dat kan variëren van een deksel van een vuilnisbak van een paar euro, tot een compleet afgebroken unit waar de vuilniszakken nog opgestapeld lagen”, legt managing director Sjoerd Bosgra uit.

Deze aanpak leidde volgens Bosgra niet eerder tot problemen. Maar dit jaar is het totale bedrag dat studenten moeten betalen bijna twee keer zo hoog is als in voorgaande jaren. Waar het normaal gesproken om zo’n 20.000 tot 30.000 euro gaat, is nu 42.000 euro teruggevraagd.

Uitleg geëist
De UCU-studenten zijn boos over de hoge kosten. Sommige studenten kregen rekeningen van enkele honderden euro’s. Deze bedragen worden ingehouden op de borg die ze betaalden.

In een open brief aan het managementteam van het UCU eisten 195 bewoners eind vorig jaar uitleg over de claims. Een lange lijst met anonieme bezwaren bij tal van opgevoerde kostenposten werd ook opgestuurd.

Daarnaast gaven studenten aan het oneens te zijn met de procedure waarbij de bewijslast bij de studenten ligt. Dit was in de ogen van de studenten “illegaal”. Ze weigerden daarom akkoord te gaan en eisten dat de kosten werden teruggedraaid.

Niet illegaal
Begin deze maand kwam het managementteam met een antwoord. Het UCU erkent daarin dat sommige klachten gefundeerd lijken zijn. Studenten wordt daarom gevraagd de anonieme bezwaren via een klachtenformulier te specificeren. De UCU zegt bereid te zijn de zaken “ruimhartig” te beoordelen.

De gevolgde procedure is volgens het UCU niet illegaal. Wel ziet het UCU aanleiding om studenten meer duidelijkheid en uitleg te geven hierover. Maar de klagende studenten zijn nog niet tevreden. Volgens hen moet de procedure op de helling.

UCU Foto: UCU

Plastic prullenmandje van 1,99 euro
UCU-student Penelope van der Meer was een van de initiatiefnemers voor de brief. Zij schreef ook een vlammend artikel over de kwestie in het campusmagazine the Boomerang.

Volgens haar lijken studenten op te draaien voor regulier onderhoud zoals het verven van muren en het vervangen van banken. Ze zegt daarnaast bewijzen te hebben van apert onjuiste claims waarbij studenten kosten in rekening worden gebracht voor zaken waar zij niets mee te maken hebben. Zo zou er fotografisch bewijs zijn dat een ontbrekende lamp waarvoor een student moest betalen er gewoon nog hing bij vertrek uit de kamer.

Ten slotte worden naar haar mening onredelijk hoge bedragen in rekening gebracht. “Voor een ontbrekend plastic prullenmandje van 1 euro 99, wordt nu 11 euro gevraagd.”

Zelf bewijzen
Maar belangrijker vindt Penelope misschien nog wel dat er een einde komt aan een situatie waarin bewoners van kamers op de internationale campus zelf moeten bewijzen dat ze niet verantwoordelijk zijn voor gerapporteerde schades. De gehele procedure rondom te schadeberekeningen is volgens haar “ontransparant”.

“Iedereen woont hier maar twee of drie jaar, is heel druk met studeren en is dan weer weg. Dan heb je geen zin om je in dit soort procedures te gaan verdiepen of daartegen te verzetten. En dat is waarschijnlijk precies waar ze op lijken te gokken.”

Eerst een overzicht
Directeur Sjoerd Bosgra zegt nog niet te kunnen verklaren waarom dat bedrag dit jaar zoveel hoger is en hoe het kan dat sommige claims – zoals hij zelf heeft geconstateerd – waarschijnlijk onterecht zijn. Hij zegt geen conclusies te willen trekken voordat alle gespecificeerde bezwaren binnen zijn. “We willen eerst een overzicht hebben van alle bezwaren die er zijn. Daarna maken we de balans op. Als dan blijkt dat daar aanleiding toe is, zullen we zeker het gesprek met Lekstede aangaan.”

Volgens een woordvoerder van eigenaar Lekstede worden alleen kosten voor werkzaamheden in rekening gebracht die “niet vallen onder het gangbare dagelijks onderhoud of normale gebruikslijtage“. Zij benadrukt in een mail aan DUB ook dat UCU alleen moet betalen voor kosten die daadwerkelijk worden gemaakt voor vervanging van onderdelen van het interieur of voor het repareren van schades.

Bij de inspectie werden volgens Lekstede dit jaar aanzienlijk meer schade aangetroffen dan in voorgaande jaren. Genoemd worden uiteenlopende posten als schoonmaakkosten voor kamers of gemeenschappelijke ruimten die  “extreem vies” waren achtergelaten of het verwijderen van “natte en bevlekte matrassen”. Waarom er dit jaar meer schade in rekening gebracht moest worden is onbekend.

UCU Foto: UCU

Meer duidelijkheid
De directeur stelt op basis van het advies van een vastgoedjurist van de UU vast dat de gevolgde procedure niet onredelijk lijkt. Volgens deze specialist mag in het huurrecht de bewijslast bij de huurder worden gelegd als er bij het betrekken van een kamer of woning wordt vastgesteld wat de staat daarvan is. Wat het UCU bijzonder maakt is dat studenten geen normaal huurcontract hebben. Ze tekenen een gecombineerde ‘Campus Agreement’ voor het volgen van hun onderwijs en voor de tien maanden dat ze jaarlijks over een kamer kunnen beschikken. Het is niet helemaal duidelijk of deze bepaling uit het huurrecht ook dan van toepassing is.

Bosgra: “We wijken in ieder geval niet af van wat andere verhuurders doen. Maar we beseffen nu dat we wel duidelijker moeten opnemen waar de verschillende plichten en verantwoordelijkheden liggen. Dat gaan we zeker doen in het Campus Agreement.”

Volgens de directeur die benadrukt nauw overleg te hebben gevoerd met de Student Council over de kwestie, zou een aanpak die de bewijslast bij de verhuurder legt tot hogere kosten leiden. “De studenten vertrekken allemaal op dezelfde dag. Als Lekstede alles op die dag moet controleren terwijl de studenten daarbij aanwezig zijn dan hebben ze daar extra personeel voor nodig en dat kost veel extra geld.”

Geld terug
Penelope van der Meer heeft haar medestudenten aangeraden te hebben om het klachtenformulier in te vullen. “Dat lijkt nu op korte termijn de enige manier om geld terug te krijgen.”

Voor het overige vindt ze dat het antwoord van het management team op de open brief van studenten lang op zich heeft laten wachten en niet uitblinkt in begrip voor de wensen van studenten.

“Het managementteam lijkt alles steeds te willen vertragen, waarschijnlijk in de hoop dat een volgende generatie studenten dit weer vergeet. Maar wij willen dat dit verandert. Studenten zijn echt heel uitgesproken hierover: ze willen duidelijkheid en ze willen bewijzen.”

Van der Meer zegt met andere studenten te gaan kijken of vervolgstappen mogelijk zijn. Inmiddels hebben universiteitsraadsleden ook vragen gesteld aan het UU-bestuur over de kwestie. Dat heeft laten weten de afhandeling van de bezwaren door het University College Utrecht af te willen wachten.

Advertentie