Studenten in de U-raad stemmen in met verdeelmodel

De studentgeleding van de U-Raad is eind vorige week akkoord gegaan met het vernieuwde universitaire verdeelmodel (UVM). De studenten hadden het universiteitsbestuur om extra informatie gevraagd over de financiële huishouding van de UU.

De U-raadsstudenten trapten eind vorige maand op de rem toen zij gevraagd werden in te stemmen met aanpassingen van het UVM. De studenten vonden dat zij te weinig inzicht hadden in de precieze werking van het model dat de rijksbijdrage uit Den Haag in Utrecht verdeelt over faculteiten en diensten. 

De studenten wilden vooral graag weten hoe de universiteit berekent hoeveel geld naar het onderwijs en onderzoek gaat en hoeveel naar huisvesting en ondersteuning. Zij namen geen genoegen met een formulering in de nota die zei dat “deze verdeelgrondslag historisch is gegroeid”. Volgens de studenten moest het verdeelmodel “controleerbaar en transparant” zijn.

In een extra informatiebijeenkomst kregen de studenten daarom aanvullende uitleg. Het universiteitsbestuur maakte daarbij duidelijk dat de verdeling niet uit een hoge hoed wordt getoverd. De toewijzingen zijn het resultaat van een reeks beleidsbeslissingen die in het verleden dan wel door Den Haag zijn afgedwongen dan wel door de universiteit zelf zijn genomen.

Het universiteitsbestuur noemde daarbij enkele voorbeelden. Zo kan de UU niet zelf beslissen om door het ministerie geoormerkte middelen voor onderzoeksprogramma’s of onderwijsinitiatieven anders te besteden. Aan de andere kant heeft de universiteit in 2015 zelf besloten, mede op verzoek van de Universiteitsraad, om faculteiten 5 miljoen extra te geven om stijgende huisvestingslasten te dekken.

De verschillende maatregelen die van invloed zijn op de verdeling van de rijksbijdrage kunnen volgens het universiteitsbestuur onmogelijk worden gevangen in één vaste formule. Maar de raad kan de uitwerking ervan wel elk jaar controleren als duidelijk wordt hoe het UVM in een volgend jaar uitpakt voor individuele faculteiten en diensten.

De studenten vonden de uitleg uiteindelijk afdoende om in te stemmen. De personeelsgeleding was al eerder akkoord gegaan.

Advertentie