Studenten dragen gedichten voor tijdens 4 mei herdenking

Herdenkingsmonument in Academiegebouw, Utrecht Foto: Michael Brunek

Studenten laten zich horen tijdens de herdenking van 4 mei. Een jury koos drie gedichten van studenten die bij de officiële herdenking in het Academiegebouw worden voorgedragen.

De universiteit herdenkt jaarlijks de leden van de universitaire gemeenschap die in de periode 1940-1945 zijn omgekomen. Dit jaar bestaat die herdenking onder meer uit een debat over de betekenis van het vrije woord, gevolgd door een kranslegging.

Ook de studenten krijgen een stem bij de herdenking. Drie speciaal voor de gelegenheid geschreven gedichten worden tijdens de kranslegging op 4 mei voorgedragen.

Om dit te bereiken stuurde de universiteit een oproep aan alle studenten een gedicht te schrijven rond het thema ‘het vrije woord’. Maar liefst zestig gedichten kwamen binnen. Een jury, bestaande uit  de vice-rector en oud hoogleraar Nederlandse moderne letterkunde Wiljan van den Akker en de studenten Nederlands Rik Vangangelt en Aafje de Roest, boog zich over de inzendingen.

“De studenten hebben het thema heel uiteenlopend aangepakt”, vertelt Bas Nugteren, organisator van de herdenking en initiatiefnemer van de oproep. "Veel gedichten refereerden aan de vluchtelingencrisis, maar ook gingen ze over de grenzen van de vrijheid van het woord en de waarde van het herdenken van de Tweede Wereldoorlog.”

Een van de drie winnaars die hun gedicht woensdag bij de herdenking zal voordragen, is Tim Homan. Hij is nu eerstejaars student Liberal Arts and Sciences, hiervoor studeerde hij al anderhalf jaar bestuurs- en organisatiewetenschap.

Toen Tim de oproep las in zijn studentenmail, kwamen er al direct enkele zinnen bovendrijven. “Ik begon meteen met schrijven en heb het resultaat ingestuurd.”

Voor Tim is het vrije woord gekoppeld aan macht. “Bij een land met vrijheid van meningsuiting wordt de macht gedeeld en ligt het niet bij één man, een dictator. Het is eigenlijk de ultieme vorm van beschaafdheid. Je kunt het compleet oneens zijn met iemand, maar toch het recht verdedigen dat diegene dat mag zeggen. Het is een heel actueel onderwerp, maar in mijn gedicht leg ik wel het verband met de Tweede Wereldoorlog. In tijden van vrede klinkt het vrije woord wat suf, maar als er een rare snuiter aan de macht komt is het opeens superrelevant.”

De andere winnaars zijn de kunstgeschiedenisstudent Annette Knol en DUB-medewerker Linda van der Pol die de researchmaster Nederlandse literatuur doet.

Het gedicht van Tim Homan:

Ik had wel iets beters te doen dan een mening
was blij dat ik er was
met een vrouw
kinderen en al

Ik had wel iets beters te doen dan een mening
was blij dat ik er was
het was een rare snuiter
maar er is altijd iemand aan de macht

Ik had wel iets beters te doen dan een mening
totdat de pleures uitbrak
toen restte mij niets anders dan een mening
was blij dat ik er was

Advertentie