Studenten geven De Vagant nog niet op

Kan de Vagant wat langer open blijven? Foto: DUB

Eerder dit jaar vroegen tien studieverenigingen van bèta- en geostudies al om het behoud van De Vagant. In een brief aan het universiteitsbestuur boden zij aan om het beheer van het paviljoen in eigen hand te nemen. Volgens de studieverenigingen is De Vagant in korte tijd uitgegroeid tot populaire verblijfplaats.

De studieverenigingen kregen kort na de zomer te horen echter te horen dat het voortbestaan van De Vagant niet tot de mogelijkheden behoort. Volgens het universiteitsbestuur is daar geen vergunning voor. Maar daar laten de studenten het niet bij zitten.

De studieverenigingen krijgen nu bijval van de overleggen die de studenten in de medezeggenschap van vier grote bèta-opleidingen vertegenwoordigen. Volgens Nils Warsen van het StudentenOverleg Natuur- & Sterrenkunde (SONS) is De Vagant niet alleen voor studieverenigingen van belang, maar voor alle studenten en ook voor de opleidingen en hun staf. “Tijdens de introductieperiode was De Vagant voor veel studies bijvoorbeeld een leuke uitvalsbasis. Het gebouw levert werkelijk een bijdrage aan het communitygevoel.”

Eind vorige week ontving het universiteitsbestuur een brief (pdf) van de studentenoverleggen. Daarin wordt verzocht om De Vagant in ieder geval niet al in december te slopen, maar een half jaar later. De vergunning zou dit toelaten; die loopt volgens de studenten tot medio 2018. Een half jaar uitstel zou ademruimte creëren zodat studenten en universiteitsbestuur in overleg kunnen over een alternatief voor De Vagant.

De studenten zouden De Vagant het liefst behouden totdat die vervangende locatie er ook echt is. Zij vragen het universiteitsbestuur daarom bij de gemeente met meer kracht een verlenging van de vergunning te bepleiten. De opstellers van de brief hopen op een nieuw onderkomen ergens in de buurt van hun onderwijs in het Minnaertgebouw en het Koningsbergergebouw. Dit zou in 2020 in een nieuw bestemmingsplan kunnen worden opgenomen.

De studenten zeggen goede hoop te hebben dat het universiteitsbestuur hun verzoeken in overweging wil nemen. Volgens de studenten hebben de bestuurders laten blijken sympathie te hebben voor de eigen pleisterplaats voor studenten. 

Tegelijkertijd zijn er ook zorgen, zo blijkt uit de brief. De studenten hebben immers ook "signalen" opgevangen dat de universiteit zo snel mogelijk van De Vagant afwil. Het provisorische houten bouwwerk zou niet zou passen “in de esthetische visie” van het College van Bestuur. Studenten zouden in eerste instantie een plek moeten vinden in het vernieuwde Minnaertgebouw waar vanaf begin volgend jaar weer onderwijs wordt gegeven. 

Volgens de studenten heeft De Vagant echter enkele voordelen die het Minnaertgebouw niet biedt. Het paviljoen ligt centraal tussen de verschillende onderwijsgebouwen en is omringd door een grasveld waarop activiteiten kunnen plaatsvinden. Bovendien staat het los van andere gebouwen. Het is dus niet nodig om toestemming te vragen en een receptionist te regelen als studenten ’s avonds of in de weekenden iets willen organiseren.

Tijdens de vergadering van de bètaraad werd decaan Gerrit van Meer deze week gevraagd om zijn mening. Hij zei de studenten waar mogelijk te zullen steunen. “Ik ben een fan van De Vagant.” De voorgenomen sloop van De Vagant vindt zelfs enkele weken later plaats zodat Van Meer in december daar zijn afscheid kan vieren.

Nils Warsen put hoop uit de woorden van Van Meer. “De sluiting is bovendien uitgesteld vanwege het afscheid van de decaan. Er zit klaarblijkelijk nog rek in de planning.”

De kwestie komt hoogstwaarschijnlijk ter sprake tijdens de vergadering van de U-raad aankomende maandag.

*Update 1 (3-11-2017): Studentenunie Vidius laat in een persbericht weten de bèta- en geostudenten te steunen. Volgens Vidius is de "broeierige en levendige locatie een leuke ontmoetingsplek voor studenten en draagt deze bij aan de cohesie van studenten uit verschillende opleidingen". 

*Update 2 (6-11-2017): In de vergadering van de U-raad zei collegevoorzitter Anton Pijpers maandag uiterlijk eind november met een reactie te komen op de brief van de studentenoverleggen. Hij herhaalde daarbij dat het universiteitsbestuur de behoefte van studenten en medewerkers aan een informele ontmoetingsplek onderkent en dat onderzocht wordt of en hoe aan die vraag tegemoet kan worden gekomen. Een verlenging van de vergunning voor De Vagant is volgens Pijpers echter lastig nu het Minnaertgebouw gereed is. Op een vraag van studenten uit de raad of Pijpers in ieder geval wil proberen om De Vagant tot de zomer open te houden, zei deze: "Ook daar gaan we naar kijken."

Advertentie