Studenten geven Europese Commissie advies

Body: 

De Europese Commissie zegt in een reactie blij te zijn met een advies van Utrechtse studenten over de aanpak van de eurocrisis. De studenten van de USBO keuzecursus European Governance wezen de commissie op de democratische tekortkomingen in een plan over het uitgeven van Europese obligaties.

De Europese Commissie zegt in een reactie blij te zijn met een advies van Utrechtse studenten over de aanpak van de eurocrisis. De studenten van de USBO keuzecursus European Governance wezen de commissie op de democratische tekortkomingen in een plan over het uitgeven van Europese obligaties.

Docent Femke van Esch hield haar groep van de keuzecursus European Governance voor dat de Europese Commissie de mogelijkheid biedt om te adviseren over een actueel probleem. De studenten, afkomstig van verschillende opleidingen en nationaliteiten, leek het een goed idee om hun lesstof te gebruiken voor een ècht advies. Ze besteedden daar een deel van de onderwijstijd aan, maar zaten na de colleges nog lang te discussiëren over de formuleringen. In een reactie blijkt de Europese Commissie positief verrast door de opmerkingen van de Utrechtse studenten.

“De vraag ging over Eurobonds”, vertelt student Bestuurs- en organisatiewetenschappen Raphaël Lepot. “De Europese Commissie stelt voor om op Europees niveau obligaties uit te schrijven. De voorwaarden waaronder Eurolanden kunnen lenen, zouden dan voor zowel de sterke als de zwakke landen hetzelfde zijn. Nu geven landen zelf die staatsobligaties uit. Zwakke landen, als Spanje en Griekenland, betalen een hoge rente en sterke landen een lage. Met dit voorstel kunnen de zwakke landen profiteren van een relatief lage rente.”

Het lijkt het ei van Columbus, maar zo makkelijk is het volgens Lepot niet. “De Europese Commissie kijkt in het voorstel vooral naar het economisch effect en niet of nauwelijks naar de politieke haalbaarheid en de democratische grondslag. Daarover gaat ons advies onder meer. Ons alternatief is om die Europese obligaties uit te geven naast de mogelijkheid voor landen om dit zelfstandig te doen. Dit idee is minder politiek ingrijpend en dan hoeven de bestaande verdragen niet aangepast te worden.”

In de reactie die de Europese Commissie schreef op alle binnengekomen adviezen, werden de Utrechtse studenten drie keer genoemd. “Wij bleken de enigen te zijn die de Commissie wees op de politieke en democratische aspecten van het voorstel.” Maar ook een ander voorstel werd aangehaald. Lepot: “In België heeft de regering obligaties uitgegeven waarbij burgers zich konden inschrijven. Dat werd een succes en vergrootte de betrokkenheid bij het land. Als je dat ook op Europees niveau zou doen, kun je wellicht de betrokkenheid van de burgers bij Europa vergroten. Die band met Europa is nu een probleem.”

Het advies van de studenten is geschreven is januari, de reactie van de Commissie kwam enige maanden later. En hoewel de Europese Commissie het idee van de Eurobond graag afgelopen weekend bij de Eurotop ter bespreking had voorgelegd, is daar het draagvlak nog veel te klein voor. Lepot: “Nederland is een van de landen die zich fel tegen dit voorstel gekeerd heeft. Maar het idee bestaat al lang en komt steeds weer terug. Zeker wanneer er crisis is.”

Facebook Twitter Whatsapp Mail