Studenten hebben nog zes dagen om belastinggeld terug te vragen

Weinig studenten vullen hun belastingaangifte in, ondanks dat ze vanwege een bijbaan geld terug kunnen krijgen. Ook promovendi kunnen kosten voor hun promotie aftrekken. Aangifte doen kan nog tot 1 april.

In het verleden lieten veel jongeren de belastingaangifte achterwege, zeker toen het allemaal nog met papieren formulieren moest: het was zo veel gedoe. Maar liefst twaalf procent van de studenten wist niet eens dat ze belasting terug konden vragen, meldde het Nibud in 2011. Het digitale programma maakt de aangifte gelukkig een stuk makkelijker, zeker nu de Belastingdienst veel gegevens zelf invult.

Je kunt best veel geld terugkrijgen, vooral dankzij de loonheffingskorting. Werkgevers moeten belasting inhouden over het salaris van hun werknemers, maar over een deel van het salaris hoeft dat niet dankzij de loonheffingskorting. Als je baas hier geen rekening mee heeft gehouden, kun je deze korting alsnog krijgen.

Verder kan iedereen bepaalde studiekosten van de belastingen aftrekken, zoals verplichte boeken en het collegegeld. Als je op de kunstacademie zit, mag je ook schilderspullen aftrekken. Een student scheikunde mag de kosten van zijn veiligheidsbril opvoeren. Maar je studiekosten moeten dan wel hoog zijn, want er zijn allerlei drempels en normbedragen waar je boven moet zitten.

Een rekenvoorbeeld. Je betaalt in een jaar 1.800 euro collegegeld en hebt vijfduizend euro studiekosten: samen 6.800 euro. Daar trekt de Belastingdienst eerst je basisbeurs vanaf: bijvoorbeeld zo’n 1.100 euro voor een thuiswonende student. Daarna brengt de Belastingdienst twee keer het bedrag in mindering dat je geacht wordt aan je studie uit te geven: twee keer 200 euro per maand, oftewel zo’n 4.800 euro per jaar (kijk voor de precieze normbedragen op de website van DUO). Dus is de rekensom 6.800 euro aan studiekosten min 1.100 euro basisbeurs min 4.800 euro (het dubbele normbedrag): je mag 900 euro van de belastingen aftrekken.

Wat je niet mag aftrekken? De kosten voor excursies of rente over je studielening. En ook je kamerhuur, eten en kleding moet je helemaal voor eigen rekening nemen.

Ook promovendi mogen kosten aftrekken. “Als promotiekosten kunt u aftrekken de kosten van publicatie en de kosten van de voorgeschreven kleding voor de promovendus en de paranimfen tijdens de promotieplechtigheid”, licht de Belastingdienst toe.

Meer informatie (hoe zit het bijvoorbeeld in je eerste of laatste studiejaar?) staat op de website van de Belastingdienst.

Tags: belasting | bijbaan

Advertentie