Studenten kunnen aan de slag met cursusplanner

Hoe ga ik mijn studie in de komende jaren indelen? Welke vakken kan ik wanneer doen? En waar gaan die vakken over? Het is voor studenten vaak een hele toer om een planning te maken. De huidige onderwijscatalogus helpt hen daarbij, maar niet in voldoende mate. Een oplossing lijkt in zicht. Als alles volgens plan verloopt, krijgen studenten per september de beschikking over een digitale cursusplanner.

Studenten van de faculteiten Bètawetenschappen en Geesteswetenschappen en van het University College werken al met die tool en zijn zeer tevreden. De cursusplanner geeft behalve informatie over cursussen, ook inzicht in alle studieprogramma’s inclusief keuzecursussen. Studenten zien gemakkelijk welke cursussen ze kunnen volgen en of die ook zijn in te plannen binnen hun rooster.

Kijkje buiten de eigen opleiding
Eind vorig jaar vroegen studenten van de Universiteitsraad, gesteund door de studentenassessoren van alle faculteiten en alle studenten in de faculteitsraden, om een universiteitsbrede invoering van de cursusplanner. De tool was volgens hen niet alleen erg handig, de cursusplanner stimuleerde bovendien het interdisciplinaire onderwijs aan de UU. Het wordt studenten immers gemakkelijker gemaakt om een kijkje buiten de eigen opleiding te nemen.

Het universiteitsbestuur reageerde positief, maar de vraag was hoe daadwerkelijk voldaan kon worden aan het verzoek. De cursusplanner wordt aangeboden door ict-ontwikkelaars van de faculteit Bètawetenschappen, terwijl het UU-beleid voorschrijft dat voor centraal aangeboden IT-diensten in eerste instantie naar een marktpartij buiten de UU moet worden gezocht.

De universiteit neemt liever niet de verantwoordelijkheid voor ‘maatwerksoftware’ die binnen de organisatie zelf is ontwikkeld. Om die reden kon het cursusevaluatiesysteem Caracal dat eveneens van ICT-Bèta afkomstig is, eerder niet centraal worden aangeboden.

Dit voorjaar bleek echter dat de zoektocht naar een externe aanbieder van een gelijkwaardige cursusplanner op niets uitliep. Het universiteitsbestuur liet daarop weten dat het gebruik van de cursusplanner die door de bètafaculteit wordt aangeboden, de komende twee jaar kan worden voortgezet.

Alles kan snel geregeld zijn
Voor studenten was dat aanleiding voor een juichend Facebook-bericht: er komt een cursusplanner voor alle studenten! Maar was dat wat het college van bestuur zei? Zo klip en klaar stond dat toch niet in de verklaring van he CvB? Krijgen inderdaad ook alle studenten van faculteiten die de cursusplanner nog niet hadden die nu wél?

Volgens directeur Onderwijs & Onderzoek Esther Stiekema moet er binnenkort duidelijkheid komen over de precieze gang van zaken. “Ons streven is inderdaad om in september alle studenten een cursusplanner aan te kunnen bieden. We starten nu de implementatiefase waarin we gaan kijken hoe we dat kunnen regelen.”

Marjon Engelbarts van ICT-Bèta is optimistisch. Zij verwacht dat het haalbaar is om de cursusplanner voor het begin van het nieuwe academisch jaar aan alle studenten aan te bieden. “We zijn nu de contacten aan het leggen met de faculteiten en ik zie eigenlijk geen beren op de weg." Faculteiten moeten zelf aangeven welke informatie ze willen tonen in de cursusplanner, maar dan kan het volgens Engelbarts snel geregeld zijn. "Alles staat al in Osiris.”

Ook studentraadslid Joost Gadellaa gaat uit van het meest positieve scenario. “Wij zijn blij dat dit is gelukt en dat - tegen alle verwachtingen in - ICT-Bèta de cursusplanner nu bij alle faculteiten gaat aanbieden. Dat had altijd al onze voorkeur.”

Het universiteitsbestuur wil over twee jaar opnieuw een marktverkenning doen. Dan zal opnieuw worden onderzocht of er commerciële partners zijn die een cursusplanner kunnen aanbieden.

Advertentie