Studenten kunnen beter jaar langer doen over bachelor

Body: 

Eerste of tweedejaars kunnen beter maar rustig aan doen met hun universitaire bacheloropleiding. Dan krijgen ze een jaar extra basisbeurs, terwijl ze die verliezen als ze snel doorstromen naar een masteropleiding.

De overheid wil studenten sneller laten studeren. Daar was eerst de langstudeerboete voor bedacht, maar die is teruggetrokken. Nu zet de overheid het zwaardere middel van het leenstelsel in: studenten krijgen straks geen basisbeurs meer. Studievertraging wordt dan heel duur.

Eerste of tweedejaars kunnen beter maar rustig aan doen met hun universitaire bacheloropleiding. Dan krijgen ze een jaar extra basisbeurs, terwijl ze die verliezen als ze snel doorstromen naar een masteropleiding.

De overheid wil studenten sneller laten studeren. Daar was eerst de langstudeerboete voor bedacht, maar die is teruggetrokken. Nu zet de overheid het zwaardere middel van het leenstelsel in: studenten krijgen straks geen basisbeurs meer. Studievertraging wordt dan heel duur.

Maar die regel geldt nu nog even niet. Volgens het regeerakkoord is het leenstelsel pas vanaf september 2014 voor alle ‘nieuwe’ studenten van toepassing. De huidige eerste- en tweedejaars studenten krijgen daar mee te maken: wie in 2014 aan zijn masteropleiding begint, is namelijk ook een ‘nieuwe’ student en raakt zijn basisbeurs kwijt.

Wat moeten universitaire studenten doen die binnen drie jaar klaar zijn met hun bacheloropleiding? Daadwerkelijk afstuderen en zonder basisbeurs aan hun masteropleiding beginnen? Of een jaartje freewheelen met behoud van basisbeurs? Misschien wat extra vakken volgen? Stagelopen?

De basisbeurs voor uitwonende studenten is 3.200 euro per jaar. En die laat je lopen als je nominaal afstudeert. In die zin worden academische bachelorstudenten de komende jaren juist aangemoedigd om een jaartje langer door te gaan.

Het is de vraag hoe de politiek hier op gaat reageren. Een oplossing zou kunnen zijn om het leenstelsel in te voeren voor studenten die voor het eerst aan een opleiding in het hoger onderwijs beginnen. Maar daar is in het regeerakkoord nadrukkelijk niet voor gekozen.

Waarom eigenlijk niet? Waarschijnlijk kloppen de rekensommen van de bezuiniging niet meer, als masterstudenten iets langer buiten schot blijven. Of de partijen onderhandelden zo snel, dat er een slordigheidje in het akkoord is geslopen. Het zou ook kunnen dat de regering op deze manier alvast wat wisselgeld klaarlegt om het leenstelsel daadwerkelijk in te voeren.

Vooruit dan maar, kan minister Bussemaker straks tegen oppositiepartijen zeggen, dan laten we de basisbeurs voor masteropleidingen nog iets langer intact om onvoorziene nadelen te voorkomen. Misschien is dat het cadeautje voor de Eerste Kamer, waar de regering immers nog geen meerderheid heeft en die toch achter de plannen moet staan.

Facebook Twitter Whatsapp Mail