Studenten kunnen niet blanco stemmen voor U-raad

Studenten kunnen dit jaar niet blanco stemmen voor de Universiteitsraad. De optie kan niet meer worden opengesteld.

Sinds vanochtend kunnen medewerkers en studenten stemmen op faculteitsraden, dienstraden en de universiteitsraad. Vanochtend merkten enkele studenten dat ze niet blanco konden stemmen en maakten daar opmerkingen over.  "Een beetje jammer", vond campuscolumnist Frank Gerritse. Met een blanco stem kunnen kiezers een signaal afgeven.

Het stembureau is vanochtend na de eerste melding meteen gaan kijken wat het euvel was. De optie blanco stemmen voor studenten bleek niet te zijn ‘opengezet’. Dit kan lopende de verkiezingen niet meer worden hersteld.

Dit jaar kunnen medewerkers wel, maar studenten dus niet blanco stemmen. “Het is spijtig”, zegt Anne Marie Partridge van het Centrale Stembureau,  “het is een menselijke fout.” Tot en met vrijdag kunnen studenten en medewerkers hun stem uitbregen.

Het bureau heeft de volgende verklaring afgegeven:
‘Het Centraal Stembureau heeft geconstateerd dat studenten die dit jaar willen stemmen voor de Universiteitsraad per abuis geen gebruik kunnen maken van de optie ‘blanco stemmen’. Via deze optie kunnen betrokken studenten die geen keuze kunnen maken uit de voorgestelde kandidaten toch aangeven dat ze de verkiezingen voor de U-raad wel degelijk belangrijk vinden. De blanco stemmen worden ook meegenomen in het opkomstpercentage. Helaas kan deze optie dit jaar niet meer open gesteld worden en zullen alle studenten hopelijk zonder veel moeite een keuze kunnen maken uit de diverse kandidaten van de drie studentenlijsten: Lijst Vuur, Partij voor de Utrechtse Student en Lijst Helder. Mocht dit niet zo zijn dan kan de student besluiten niet te stemmen.’

Advertentie